Seminarium w ramach Dnia Solidarności z Uchodźcami

Logo Dnia Solidarności z UchodźcamiStowarzyszenie Pracownia Etnograficzna oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW serdecznie zapraszają na otwarte seminarium w ramach Dnia Solidarności z Uchodźcami:

Rola antropologów w czasie „kryzysu uchodźczego”. Od uwrażliwienia na użycie słów do działań pomocowych.

15.10 (czwartek), godz. 18:00
Pracownia Duży Pokój, ul. Warecka 4/6 (wejście od ul. Kubusia Puchatka)

W czasie seminarium zastanowimy się nad tym, w jaki sposób środowisko antropologiczne może i powinno włączyć się do trwającej dyskusji na temat przyjmowania uchodźców w Polsce i Europie. Szczególnie niepokojący jest język, jaki obserwujemy w debacie publicznej oraz internetowych sporach, wiążący się z szerzeniem treści opartych na stereotypach i uprzedzeniach. Wspólnie zastanowimy się, jak skutecznie uwrażliwiać ludzi na sposoby wypowiadania się na temat uchodźców/migrantów, a także jakie mamy narzędzia, które mogą pomóc zwalczać postawy ksenofobiczne i strach przed obcością.

Ponadto będziemy dyskutować nad tym, jakie działania edukacyjne i pomocowe możemy podjąć oraz jak wykorzystać w nich nasze doświadczenie kontaktu z innymi kulturami i wiedzę antropologiczną.

Odniesiemy się do tekstów naukowych dotyczących ksenofobii oraz reprezentacji uchodźców w mediach – osoby zainteresowane otrzymaniem elektronicznej wersji artykułów przed spotkaniem prosimy o kontakt mailowy:a.binka@uw.edu.pl

Prowadzenie:
dr Helena Patzer

Udział:
dr Karolina Bielenin-Lenczowska
Alicja Nauman

Dr Helena Patzer – antropolożka, niedawno obroniła doktorat w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, prowadziła badania dotyczące imigracji filipińskiej do Stanów Zjednoczonych. Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej na Uniwersytecie Harvarda, prowadzi zajęcia dotyczące antropologii migracji i antropologii rozwoju na Wydziale Historycznym UW. Współpracuje z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Polskim Instytutem Antropologii, Pracownią Etnograficzną im. Witolda Dynowskiego.

Dr Karolina Bielenin-Lenczowska – antropolożka i lingwistka, adiunktka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Autorka książki „Spaghetti z ajwarem. Translokalna codzienność muzułmanów w Macedonii i we Włoszech” (WUW 2015). Interesuje się antropologią migracji i mobilności, islamem, gender studies i metodologią w badaniach społecznych.

Alicja Nauman – we wrześniu tego roku obroniła pracę licencjacką w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej pt.”Znaczenie chusty muzułmańskiej dla Czeczenek mieszkających w Warszawie”. Przez ponad rok prowadziła badania terenowe wśród czeczeńskich kobiet w Warszawie. Interesuje się feminizmem, filmem dokumentalnym, antropologią wizualną, islamem,gender i queer studies.

Wydarzenie na Facebooku

Więcej o Dniu Solidarności z Uchodźcami: https://www.facebook.com/events/1647072715535224/http://uchodzcymilewidziani.com/.