Sympozjum „Antropologia w stanie wyjątkowym”

W dniach 27-28 września w IEiAK UW odbędzie się Sympozjum Sekcji Antropologii
Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologiczneg
o (SAS PTS) pt. „Antropologia w stanie
wyjątkowym”. Gospodarzem tegorocznego Sympozjum SAS PTS jest IEiAK UW, współorganizatorem – Pracownia Etnograficzna im. Witolda Dynowskiego. To właśnie Pracownia Etnograficzna będzie gościła okrągły stół pt. „Sekcja Antropologii Społecznej PTS: 30 lat wytwarzania pola naukowego”.

Sympozjum SAS PTS "Antropologia w stanie wyjątkowym" 27-28 września 2021 r., Warszawa

Ponad rok od początku pandemii, ponad 30 lat od założenia Sekcji Antropologii Społecznej PTS i ponad 10 lat od Sympozjum na temat granic między socjologią i antropologią (zob. numer tematyczny Przeglądu Socjologii Jakościowej pod red. G. Woronieckiej i M. Łukasiuk) chcemy spojrzeć na nowo na praktyki uprawiania antropologii jako dyscypliny naukowej i kierunku nauczania uniwersyteckiego w Polsce. Interesować nas będzie nie tylko analizowanie, ale także pamiętanie i projektowanie tej sfery badań i wiedzy. Pamięć może służyć do znalezienia podobieństw i różnic między poprzednimi okresami instytucjonalnego działania antropologii a sytuacją obecną. Będzie pomocna w sięgnięciu po idee poprzedników, które rezonują dzisiaj. Spojrzenie w przyszłość natomiast pomoże mentalnie wykroczyć poza obecną niełatwą sytuację dyscypliny. 

Oprócz okrągłego stołu, w programie Sympozjum SAS PTS znalazły się 4 panele tematyczne dotyczące różnych aspektów teorii i badań antropologicznych a także funkcjonowania antropologii w społeczeństwie oraz panel laureatów nagrody SAS PTS na najlepsze badania antropologiczne roku.

Szczegóły programu:

Program-Sympozjum-SAS-PTS-2021_4.0

Serdecznie zapraszamy!