Sytuacja dzieci i młodzieży migranckiej w Polsce – debata online

Zapraszamy na debatę online poświęconą różnorodnym doświadczeniom dzieci i młodzieży migranckiej.

Dyskusja odbędzie się w formie online
wtorek 25.01.2022 godz. 18:00
można w niej wziąć udział obserwując LIVE na Facebooku Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna
lub dołączając do wydarzenia na platformie ZOOM (w tym drugim przypadku konieczne jest wypełnienie formularza na dole niniejszej strony)

Jak wygląda życie dzieci i młodzieży migranckiej w Polsce? Jakie są podstawowe uwarunkowania prawne ich sytuacji? Na ile, w różnych kontekstach, ich prawa są przestrzegane? Z jakimi wyzwaniami wiąże się ich codzienność w ośrodkach dla osób ubiegających się o status uchodźcy: tych zamkniętych i otwartych, a z jakimi poza nimi? 

Podczas dyskusji przyjrzymy się sytuacji dzieci i młodzieży migranckiej z kilku uzupełniających się perspektyw. Będziemy mówić o aspektach prawnych i psychologicznych, odniesiemy się do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej i w ośrodkach, przyjrzymy się funkcjonowaniu dzieci cudzoziemskich w polskich szkołach, ale też przedstawimy pokrótce wyniki badań dotyczących sytuacji młodzieży migranckiej w czasie pandemii covid-19. Zastanowimy się, jakie mogą być największe wyzwania z perspektywy samych dzieci oraz z perspektywy osób i instytucji, które je wspierają. 

Goście:
Adam Chmura, prawnik
Bogumiła Chodzyńska, psycholożka
Anna Haltof, asystentka kulturowa
Agnieszka Kozakoszczak, ekspertka w tematyce przeciwdziałania dyskryminacji w edukacji
Jagoda Schmidt, antropolożka, współautorka raportu „Młodzi migranci w pandemii COVID-19”
Justyna Szymańska, antropolożka, współautorka raportu „Młodzi migranci w pandemii COVID-19”

Spotkanie poprowadzi: 
Ada Tymińska, badaczka i działaczka związana z organizacjami działającymi na rzecz migrantek i migrantów

Biogramy gości:

Adam Chmura – prawnik z wieloletnim doświadczeniem w obszarze prawa migracyjnego i azylowego, radca prawny – członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, ekspert z zakresu prawa o cudzoziemcach. W przeszłości związany m.in. ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej. W latach 2016-2019, jako ekspert w obszarze ochrony praw małoletnich cudzoziemców, wspierał działania Rzecznika Praw Dziecka na rzecz zabezpieczenia najlepszego interesu tej grupy dzieci. Prowadzi indywidualną praktykę radcowską dedykowaną zwłaszcza klientom-cudzoziemcom. Doświadczony trener z zakresu praw człowieka, prawa migracyjnego i azylowego, legalizacji pracy cudzoziemców oraz postępowania administracyjnego oraz autor licznych publikacji z tego zakresu.

Bogumiła Chodzyńska – jest psychologiem i terapeutą w procesie certyfikacji (w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach). Pracuje zarówno z dziećmi i młodzieżą, jak i z dorosłymi. Szczególne miejsce w jej praktyce zajmuje terapia osób z doświadczeniem migracyjnym i uchodźczym, z którymi współpracuje w ramach Fundacji Ocalenie. Zawodowo szczególnie interesuje się procesem leczenia traumy oraz wpływem psychiki na choroby ciała. 

Anna Haltof – em. lekarka, asystentka kulturowa, związana z organizacjami: Fundacja Ocalenie, Salam Lab Laboratorium Pokoju, YWCa Polska , Caritas Polska (program  czas młodych, wolontariat z uchodźcami)

Agnieszka Kozakoszczak – koordynatorka programu edukacyjnego i prezeska zarządu Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej (https://frs.org.pl/). Współkoordynuje ogólnopolską Koalicję na rzecz wzmacniania roli asystenek i asystentów międzykulturowych oraz romskich (https://asywszkole.pl/). Członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. Pisze doktorat na temat asystentury międzykulturowej jako instrumencie polityki integracyjnej (http://intercultural-assistants.strony.uw.edu.pl/polski-polish-version/).

Jagoda Schmidt – antropolożka i działaczka społeczna, absolwentka etnologii i antropologii kulturowej na Uniwersytecie Warszawskim. Naukowo zajmuje się regionem Kaukazu (Dagestan, Gruzja), antropologią ekonomiczną i studiami nad płcią kulturową. Prowadziła również stosowane badania społeczne, m.in. case study, diagnozy lokalne, ewaluacje w różnych częściach Polski. Od 2019 r. działa w Stowarzyszeniu „Pracownia Etnograficzna”, uczestniczy w projektach badawczo-animacyjny i szkoleniowych. Jest jedną z autorek raportu „Młodzi migranci w pandemii COVID-19”.

Justyna Szymańska – antropolożka, badaczka, edukatorka, trenerka. Doktorantka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Realizuje badania w ramach diagnoz lokalnych, studiów problemów społecznych, ewaluacji, badaniach marketingowych i user experience. Od 10 lat związana ze Stowarzyszeniem Pracownia Etnograficzna, naukowo zajmuje się antropologią polityczną i aktywizmem obywatelskim, prowadzi badania w Polsce i Ukrainie.

Ada Tymińska – doktorantka w Międzydziedzinowej Szkole Doktorskiej UW w zakresie nauk o kulturze i religii oraz prawa. Rozpoczęła doktorat poświęcony dzieciństwom z doświadczeniem migracji przymusowej w Polsce. Pracownica trzeciego sektora – aktualnie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Realizowała projekty i działania z nurtu sztuki ze społecznością, w tym działania twórcze z dziećmi o doświadczeniu uchodźczym mieszkającymi w Ośrodku dla Cudzoziemców, pod opieką organizacji Strefa Wolnosłowa.

Spotkanie współorganizują: Interdyscyplinarny Zespół Badań nad DzieciństwemPracownia Duży Pokój
Patronaty: MamPrawoWiedzieć.plRodziny bez granic