Trzy, dwa, jeden, odpalamy projekt na Podlasiu!

Rozmowa podczas etnograficznych badań terenowych, fot. Tomasz Wiśniewski

Rozmowa podczas etnograficznych badań terenowych, fot. Tomasz Wiśniewski

W najbliższych miesiącach w czterech niewielkich miejscowościach na Podlasiu zagości nasza wystawa „Między pokoleniami: etnografia i dziedzictwo” przedstawiająca zdjęcia i opowieści starszego pokolenia dotyczące dzieciństwa i rodzicielstwa dawniej. Powstaną katalogi wystawy i program edukacyjny. Jednak aby wszystko to się zadziało, rozpoczęliśmy zbiórkę na Odpal Projekt.

Początki

Latem 2017 roku zbieraliśmy historie dotyczące dzieciństwa i opieki nad dziećmi dawniej. Odwiedziliśmy wybrane miejscowości położone w gminach Gródek i Michałowo na Podlasiu, prosząc reprezentantów starszego pokolenia o podzielenie się swoimi wspomnieniami z dzieciństwa oraz doświadczeniami związanymi z rodzicielstwem. Spotkania miały formę rozmowy, połączonej z oglądaniem zdjęć lub przedmiotów związanych z tematem.

Zebrane historie i fotografie stały się podstawą do stworzenia wystawy ze zdjęciami i opowieściami, filmu, pokazującego jedną z rozmów, serii pocztówek ze starymi fotografiami oraz zabawki, inspirowanej dawnymi zabawami. Z materiałami można zapoznać się na tu. Całość zwieńczył uroczysty finał.

Kontynuacja

Projekt niesie ze sobą ogromny potencjał. Stworzona wystawa jest wyrazem docenienia wiedzy i doświadczenia starszych pokoleń, a jej pozytywny odbiór wśród młodszych osób pokazuje, że takie opowieści mogą być ciekawe i inspirujące dla współczesnych rodziców i dzieci. W tym sensie wystawa zbliża do siebie różne pokolenia, zachęca do rozmowy, lepszego wzajemnego poznania. Jednocześnie zebrany materiał stanowi dokumentację świata, który powoli znika z pejzażu Podlasia, wiedzy, która odejdzie wraz z najstarszym pokoleniem i historii, które mogły nigdy nie zostać wypowiedziane i wysłuchane. Projekt jest także odpowiedzią na potrzebę organizacji wydarzeń kulturalnych w niewielkich miejscowościach, położonych z dala od centrów gminnych. W przypadku wystawy „Między pokoleniami…” jest to o tyle cenne, że mieszkańcy nie są wyłącznie odbiorcami wystawy, ale przede wszystkim jej współtwórcami.

W planach na 2018 rok mamy wyjście z wystawą w plener i pokazanie jej we wsiach, w których prowadzone były badania etnograficzne. Powstaną dwie wersje katalogu wystawy: dla dorosłych oraz dzieci. Na podstawie materiałów zgromadzonych w czasie badań, przygotujemy także ofertę edukacyjną i poprowadzimy warsztaty w szkołach podstawowych na Podlasiu.

Pozdrowienia z Podlasia

W 2018 roku projekt otrzymał częściowe dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jednak kwota dofinansowania jest niewystarczająca, żeby zrealizować wszystkie planowane działania. Aby osiągnąć założone cele, rozpoczęliśmy zbiórkę na portalu Odpal Projekt:

https://odpalprojekt.pl/p/miedzy-pokoleniami

Na stronie można zapoznać się ze szczegółami projektu, możliwościami wsparcia oraz atrakcyjnymi nagrodami. W podziękowaniu przygotowaliśmy dla Was m.in. katalog wystawy, pocztówki z pozdrowieniami z Podlasia, lokalne przetwory czy wspólne ognisko pod rozgwieżdżonym, podlaskim niebem.

Liczymy na Wasze wsparcie!

Fot_archiwum_prywatne