Warszawskie dziedzictwo i turystyka – zajęcia pilotażowe

Zdjęcie: Cudzoziemcy zwiedzający Warszawę, Autor: Grażyna Rutkowska, Zdjęcie ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Zdjęcie: Cudzoziemcy zwiedzający Warszawę, Autor: Grażyna Rutkowska, Zdjęcie ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

W ramach projektu „Edukuj z antropologią!” ruszamy z nowym cyklem warsztatów skierowanych do państwowych szkół z terenu m.st. Warszawy.

Warszawa rozwija się coraz dynamiczniej, stając się jednocześnie atrakcyjnym celem turystycznym. Według Stołecznego Biura Turystyki w zeszłym roku stolicę odwiedziło ponad 9 milionów turystów (w tym 3 miliony turystów zagranicznych) i 16 milionów odwiedzających jednodniowych. Tak ogromne zainteresowanie polską stolicą powoduje, że na ulicach Warszawy codziennie można spotkać mieszkańców z całego świata. Zdecydowana większość z nich zwiedza najbardziej reprezentacyjne zabytki stolicy takie jak Stare Miasto, Zamek Królewski, Łazienki, ulicę Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście oraz najważniejsze muzea (Muzeum Narodowe, Muzeum Powstania Warszawskiego czy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN).

Jednak wraz ze zmieniającymi się trendami w turystyce coraz więcej osób, podróżując szuka czegoś innego, bliskiego mieszkańcom i współczesnego życia miasta, jego dziedzictwa, zarówno materialnego, jak i niematerialnego. Dziedzictwa rozumianego już nie tylko w historycznych czy estetycznych kryteriach, ale także jako emocjonalny związek z przeszłością, która jest ważna dla lokalnej społeczności czyli tak zwanego dziedzictwa nieoczywistego, które nie pojawia się na stronach przewodników i często jest lekceważone.

W czasie warsztatów chcemy przedstawić młodzieży właśnie takie – szerokie spojrzenie na dziedzictwo, uwrażliwić ją na otaczający krajobraz miasta oraz pomóc wskazać i zinterpretować (być może) niedoceniane dziedzictwo obecne w ich lokalnej społeczności. Analiza warszawskiego dziedzictwa będzie przeprowadzana w kontekście turystycznej funkcji miasta – zastanowimy się jak wspomniane dziedzictwo można wykorzystać w promocji turystycznej – budując produkt turystyczny dla Warszawy.

Grupa docelowa: warsztaty skierowane są do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.

Zgłoszenia na warsztaty
Zgłoszenia przyjmujemy e-mailowo pod adresem: j.koscianska@etnograficzna.pl
Warsztaty trwają 3 godziny lekcyjne.
W zgłoszeniu prosimy podać nazwę i adres szkoły, dane kontaktowe do osoby zgłaszającej, liczbę klas zainteresowanych zajęciami, a także propozycje terminów zajęć.
Z uwagi na warsztatowy charakter zajęć, na poszczególne spotkania zapraszamy tylko jedną klasę – prosimy o niełączenie grup.

Warsztaty odbywają się w ramach projektu „Edukuj z antropologią!”. Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.