Warsztat ECRIS

Roman Bonnefoy_paris_manifestation

Fot. Roman Bonnefoy/ Wikipedia (licencja CC BY-SA 3.0). Na zdjęciu demonstracja z Paryża w dniu 29.01.2009

Zapraszamy serdecznie na warsztat wprowadzający do pracy z wykorzystaniem metody ECRIS – szybkiego i grupowego etnograficznego badania jakościowego. Warsztat odbędzie się 12 kwietnia 2014 (sobota) w Pracowni Duży Pokój i poprowadzi go prof. Thomas Bierschenk, który wraz z Jean-Pierrem Olivierem de Sardanem w 1997 roku opracował tę metodę.

W najbliższy weekend odwiedzi nas Thomas Bierschenk, niemiecki etnolog i socjolog, zajmujący się antropologią polityczną i antropologią rozwoju. Prowadzi badania we francuskojęzycznych krajach Afryki. W 2013 roku wydał książkę „State of works. Dynamics of African Bureaucracies”, która jest poświęcona codziennemu funkcjonowaniu usług publicznych i praktyk urzędników. Obecnie jest profesorem w Instytucie Etnologii i Studiów Afrykanistycznych na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji. Wraz z Jean-Pierrem Olivierem de Sardanem opracowali metodę badawczą ECRIS – Rapid Collective Inquiry for the Identification of Conflicts and Strategic Groups (Enquête Collective Rapide d’ldentification des conflits et des groupes Stratégiques).

Warsztat ECRIS będzie wprowadzeniem do pracy badawczej wykorzystującej metodę etnograficzną ECRIS. Kluczowe pojęcia dla metody ECRIS to arena i grupa strategiczna. Życie polityczne, zarówno na poziomie narodowym jak i lokalnym jest zorganizowane w formie gier, w trakcie których zespoły aktorów, zorganizowane wokół liderów przeprowadzają ze sobą konfrontacje. Członkowie tych grup dysponują różnym kapitałem – symbolicznym, społecznym, ideologicznym, kulturowym i ekonomicznym. Metoda ECRIS zakłada, że na arenie penetrowanej przez badaczy toczy się walka, gra różnych aktorów/grup społecznych mających różne pozycje społeczne i kierujących się różnymi celami, wizjami rzeczywistości. Różni aktorzy społeczni dysponują różnym rodzajem władzy i kapitałem społecznym.

Metoda ECRIS znalazła już zastosowanie w badaniach etnograficznych, prowadzonych przez członków Stowarzyszenia „Pracownia Etnograficzna” w trakcie uroczystości związanych z rozszerzeniem Unii Europejskiej oraz obchodami Święta Pracy w Berlinie na początku maja 2004, podczas obchodów Dnia Zwycięstwa w maju 2009 w Czerniowcach (Ukraina) oraz w trakcie kampanii wyborczej w 2010 roku. Raport z badania „Halo Warszawo! Po co ta debata? Motywacje udziału warszawiaków w debatach przedwyborczych” przeprowadzonego z użyciem metody ECRIS można przeczytać tutaj.

Cele warsztatu:
W ramach Warsztatu ECRIS chcemy zapoznać uczestników i uczestniczki z założeniami metodologicznymi ECRIS, pokazać jej zastosowanie i omówić dotychczasowe projekty badawcze realizowane przez profesora Thomasa Bierschenka. Warsztat pokaże też przestrzenie, w jakich musi odnajdywać się współczesna antropologia.

Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” planuje przeprowadzić badanie Nocy Muzeów (17/18.05.2014) z wykorzystaniem metody ECRIS. Do udziału w spotkaniu zachęcamy badaczy, zainteresowanych włączeniem się w nasz projekt.

Szczegóły warsztatu:
Warsztat odbędzie się 12 kwietnia 2014 w Pracowni Duży Pokój (Koszykowa 24/12, Warszawa) w godzinach 12:00 – 15:00.
Udział w warsztacie jest bezpłatny.

Rejestracja na warsztaty do dnia 10.04 (czwartek):

Warsztat będzie prowadzony w języku angielskim.
Liczba miejsc na warsztacie jest ograniczona. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wyboru uczestników i uczestniczek.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania wydarzenia.

Kontakt:
e- mail: pracowniaetnograficzna@gmail.com
tel: 22 621 10 30

Organizatorem warsztatu jest Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna”. Partnerem projektu jest Interdyscyplinarne Koło Naukowe Antropologii Publicznej i Zaangażowanej przy IEiAK UW.

Fot. Roman Bonnefoy/Wikipedia (licencja CC BY-SA 3.0). Na zdjęciu demonstracja z Paryża w dniu 29.01.2009.