Warsztaty etnograficzne dla szkół z miejscowości do 20 tys. mieszkańców

Już po raz czwarty mamy przyjemność zaprosić szkoły podstawowe z miejscowości do 20 tys. mieszkańców na warsztaty etnograficzne dla klas IV-VIII organizowane w ramach projektu „Nasze miejsce. Lokalna historia, pamięć i dziedzictwo w edukacji dzieci i młodzieży”.

Podstawowym celem projektu jest zainspirowanie uczniów do samodzielnego odkrywania dziedzictwa, tradycji i historii swojej najbliższej okolicy i wyposażanie ich w niezbędne do tego narzędzia i metody, w czym pomogą wykwalifikowani edukatorzy mający wykształcenie etnologiczne. Podczas zajęć chcemy zachęcić uczniów do nowego spojrzenia na siebie i swoją okolicę, zaciekawić lokalnością i nauczyć dostrzegać w niej wartość, a także wzmacniać poczucie więzi z miejscem zamieszkania.

Warsztaty odbywają się w zainteresowanych szkołach i trwają 5 godzin lekcyjnych. Edukatorzy Stowarzyszenia dojadą do Państwa szkoły oraz zapewnią wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć. Zajęcia są bezpłatne.

Celem projektu jest również dostarczenie nauczycielom sprawdzonych narzędzi edukacyjnych bazujących na doświadczeniach etnologii i antropologii kulturowej. Po każdych zajęciach edukatorzy przekażą nauczycielom publikację z inspiracjami i propozycjami ćwiczeń dotyczących historii, pamięci i dziedzictwa najbliższej okolicy.

Zgłoszenia na warsztaty

Zgłoszenia przyjmujemy e-mailowo pod adresem: nasze.miejsce.spe@gmail.com

Liczba miejsc jest ograniczona, ważna jest kolejność zgłoszeń. Zajęcia prowadzimy do 29 listopada 2019 roku.

W zgłoszeniu prosimy podać nazwę i adres szkoły, informację o klasach, które chcą wziąć udział w projekcie (która klasa, liczba uczniów, czy są uczniowie o specjalnych potrzebach), dane kontaktowe do osoby zgłaszającej i krótkie uzasadnienie, dlaczego chcieliby Państwo wziąć udział w naszym projekcie.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie “Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego. Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”. Patronem medialnym projektu są KulturaLudowa.plWitryna Wiejska.