Wernisaż wystawy pokonkursowej „Etno w oku” – część II

fot. Natalia Bloch

fot. Natalia Bloch

Zapraszamy serdecznie na wernisaż wystawy prac z dwóch pozostałych kategorii konkursu fotografii etnograficznej „Etno w oku”:

  • Inaczej o innym
  • Ja w terenie.

sobota, 30 listopada, godz. 20
Pracownia Duży Pokój

Konkurs miał na celu zebranie i zestawienie ze sobą rozmaitych spojrzeń, metod pracy i punktów widzenia zawartych w zdjęciach etnografów. Chcemy znaleźć odpowiedź na pytanie: jak pracują obrazem współcześni antropolodzy kultury? O czym i w jaki sposób opowiadają swoimi zdjęciami, nie mogąc w pełni przełożyć złożonej rzeczywistości na język pisany?

Podczas wernisażu w krótkiej rozmowie między jury, nagrodzonymi i publicznością będziemy wspólnie szukać odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące roli fotografii w antropologicznym opisywaniu rzeczywistości.

Na wystawie pokażemy prace następujących autorek i autorów:

Inaczej o innym
I miejsce – ex aequo: Natalia Bloch, Urszula Kahul
II miejsce – ex aequo: Stanisław Barański, Grzegorz Piaskowski
III miejsce: Eliza Siulborska

Ja w terenie
W tej kategorii jury zdecydowało nie przyznawać I miejsca.
II miejsce: Ewa Polak
III miejsce: Olga Górka

Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Pracownia Koszykowa” finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt realizujemy we współpracy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Lokal przy ul. Koszykowej 24 jest wykorzystywany na cele kulturalne dzięki pomocy Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.