Wernisaż wystawy pokonkursowej „Etno w oku”

etno_w_oku_wernisazZapraszamy serdecznie na wernisaż wystawy prac z dwóch pierwszych kategorii konkursu fotografii etnograficznej „Etno w oku”:

  • Ludzie i rzeczy
  • Przestrzeń jako kontekst.

sobota, 26 października, godz. 20
Pracownia Duży Pokój

Konkurs miał na celu zebranie i zestawienie ze sobą rozmaitych spojrzeń, metod pracy i punktów widzenia zawartych w zdjęciach etnografów. Chcemy znaleźć odpowiedź na pytanie: jak pracują obrazem współcześni antropolodzy kultury? O czym i w jaki sposób opowiadają swoimi zdjęciami, nie mogąc w pełni przełożyć złożonej rzeczywistości na język pisany?

Podczas wernisażu w krótkiej rozmowie między jury, nagrodzonymi i publicznością będziemy wspólnie szukać odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące roli fotografii w antropologicznym opisywaniu rzeczywistości.

Na wystawie pokażemy następujące prace:

Ludzie i rzeczy
I miejsce: Zosia Bieńkowska, Pan Jan i medale
II miejsce: Marta Nowakowska, A-word
III miejsce: Grzegorz Piaskowski, Powidlarze
Wyróżnienia: Jacek Wajszczak, Cykl zdjęć prezentujący elementy tzw. drobnej architektury w mieście Humań na Ukrainie; Eliza Siulborska, (brak tytułu); Krzysztof Pierzgalski, Ciche-Koszkebi; Paweł Malarczyk, Bieszczadzcy smolarze

Przestrzeń jako kontekst
I miejsce: Jacek Wajszczak, Zdjęcia z Humania na Ukrainie, gdzie znajduje się grób cadyka Nachmana, miejsce corocznych pielgrzymek chasydów z całego świata
II miejsce (ex aequo): Karolina Sobel, (brak tytułu); Natalia Bloch, Tak blisko, a tak daleko. Esej migracyjny o tych, którzy zostają
III miejsce: Tomasz Poczęsny, Lost in memory
Wyróżnienie: Radosław Surowiec, Staroobrzędowcy nad Pejpusem

Wystawę można oglądać do 14 listopada 2013. Najlepiej podczas innych wydarzeń w Pracowni Duży Pokój.

Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Pracownia Koszykowa” finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt realizujemy we współpracy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Lokal przy ul. Koszykowej 24 jest wykorzystywany na cele kulturalne dzięki pomocy Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.