Więcej niż uczona: seminarium pamięci prof. Aldony Jawłowskiej

15 maja 2021 roku minie już 11 lat od kiedy nie ma z nami Aldony Jawłowskiej, uczonej, animatorki kultury, mentorki, opozycjonistki, przyjaciółki, opiekunki. Rok temu epidemia pokrzyżowała nasze plany, by spotkać się na żywo i porozmawiać o Niej i jej dorobku, w tym roku zdecydowaliśmy się na spotkanie online. Chcemy uczcić Jej pamięć w gronie osób, które z Nią współpracowały, uczyły się od Niej albo po prostu czytały Jej książki, bezpośrednio lub pośrednio inspirowały się jej myślą, aktywnością i wszystkim co nam zostawiła.

Rozmowę rozpoczną:
Prof. dr hab. Anna Wieczorkiewicz (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW),
Prof. dr hab. Barbara Fatyga (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW),
Ryszard Michalski (Interdyscyplinarno-Badawcza Placówka „Pracownia”),
Dr Zofia Dworakowska (Instytut Kultury Polskiej UW).

Spotkanie odbędzie się online w sobotę 15 maja 2021 r., w godzinach 11.00 – 13.00 na platformie Zoom.

Link do spotkania: https://bit.ly/3bnx68K

Wydarzenie na Facebooku

Patronat: Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Sekcja Antropologii Społecznej PTS.

Organizacją seminarium zajmują się Anna Horolets (a.horolets@uw.edu.pl) i Albert Jawłowski (a.jawlowski@uw.edu.pl).

Przy okazji informujemy, że dwie ważne książki prof. Aldony Jawłowskiej są dostępne online:
„Drogi kontrkultury” (1975) – w roku 2020 minęło 45 lat od pierwszego wydania
„Więcej niż teatr” (1988)