Wielokulturowa pamięć i trwałość śladów. Czerniowce na Bukowinie – relacja

wystawa_czerniowce15 października 2011 odbyło się otwarcie wystawy Wielokulturowa pamięć i trwałość śladów. Czerniowce na Bukowinie – pierwszej w ramach cyklu Etno w oku organizowanego przez SPE w ramach projektu Pracownia Koszykowa. Materiały, które zostały zaprezentowane na wystawie są efektem współpracy SPE z Fundacją Ormiańską KZKO, Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodnie, Wirtualnym Sztetlem i Muzeum Historii Żydów Polskich w ramach programu GESCHICHTSWERKSTATT EUROPA fundacji Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość. Publikacja z badań pod tym samym tytułem, co wystawa znajduje się tutaj, a na dedykowanym projektowi blogu chernivtsimemory.blogspot.com ciekawe informacje.

Otwarciu towarzyszyło spotkanie dyskusyjne Pamięć o wielokulturowej historii a współczesna tożsamość. Punktem wyjścia do dyskusji były wyniki badań etnograficznych prowadzone w krajach byłego ZSRR. W spotkaniu wzięły udział: dr Katarzyna Waszczyńska, etnografka z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, prowadząca badania na Białorusi oraz Agata Maksimowska, antropolożka, doktorantka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, prowadząca badania w Żydowskim Okręgu Autonomicznym w Rosji.

Spotkanie poprowadziła Anna Czyżewska, etnografka ze Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna.

W pierwszym tygodniu trwania wystawy odbyły się również dwa wydarzenia towarzyszące.

WOJNY CHASYDÓW – ARCYCIEKAWE SPOTKANIE

Pierwsze z nich miało miejsce 17 października 2011 i było poświęcone tematyce wojen chasydzkich. Punktem wyjścia do dyskusji na ten arcyciekawy temat była książka Anny Ciałowicz – etnolożki, redaktorki naczelnej Biuletynu GWŻ i portalu varshe.pl, tłumaczki literatury jidysz – Wojny Chasydów arcyciekawe Nowy Sącz – Sadogóra 1868-1869 i opisane w niej: rywalizacja i kłótnie między różnymi grupami chasydzkimi, „wojna” pomiędzy cadykami z Sadogóry (Czerniowce) i Nowego Sącza, klątwy, jakie nakładali na siebie cadykowie, wzajemny ucisk i prześladowania, bojkoty gospodarcze, morderstwa.

Spotkanie było tym ciekawsze, że Anna Ciałowicz wzięła udział w spotkaniu i opowiedziała o swojej pracy.

UKRAINA – INSTRUKCJA PODRÓŻNA

Drugie spotkanie odbyło się 19 października 2011 i było poświęcone turystyce oraz na pozór bardzo prozaicznym kwestiom takim jak: Czy na Ukrainie naprawdę mordują i kradną? Czy jazda ukraińskim pociągiem jest taka straszna jak mówią? Gdzie spać? Co jeść? Z kim się zadawać, a z kim nie? W jakim dniu działa bazar w Kosowie i jak do niego dojechać? Gdzie sprzedają najpiękniejsze soroczki? Czy jest takie miasto, w którym nie było Iwana Franki lub Tarasa Szewczenki?

Gościem spotkania był Artur Grossman, z zawodu menedżer oraz filolog ukraiński i rosyjski, tłumacz z j. ukraińskiego i rosyjskiego, piszący analizy o „rynkach wschodnich” i przewodniki po Ukrainie, oprowadzający wycieczki po Lwowie i zachodniej Ukrainie, pilotujący grupy turystyczne i konsultujący polskie inwestycje na Ukrainie.

Czyli wszystko o tym, jak poznawać Ukrainę opowiedziane przez jej wielkiego pasjonata.

Wystawa i spotkania zorganizowane w ramach projektu „Pracownia Koszykowa” finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Lokal przy ul. Koszykowej 24 jest wykorzystywany na cele kulturalne dzięki pomocy Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.