Zanim zniknie pod wodą…

Wesprzyj powstanie etnograficznej mapy Myscowej – wsi w Beskidzie Niskim, niedaleko Magurskiego Parku Narodowego, której grozi zalanie w związku z budową zbiornika wodnego. Dorzuć się do zrzutki lub wpłać darowiznę na projekt „Odnajdziemy się na mapie Myscowej”, a przyczynisz się do udokumentowania i zachowania dziedzictwa tej wyjątkowej miejscowości.

zdjęcie górskiej wsi z balonami pokazującymi poziom, do którego ma być zalana

Myscowa to niewielka wieś położona w Beskidzie Niskim. To dawna miejscowość łemkowska, dziś granicząca z Magurskim Parkiem Narodowym. Leży na prawym brzegu Wisłoki, przy jej dopływie – potoku Myscówka. Wieś obchodziła w 2020 roku 600-lecie istnienia.

Nad wsią od kilkudziesięciu lat wisi groźba wysiedlenia i zalania terenu ze względu na budowę zbiornika wodnego Kąty-Myscowa. Decyzja na ten temat po raz pierwszy zapadła w 1964 roku i choć zbiornika nadal nie wybudowano, ostatnio plany te znów powróciły. Mieszkańcy sami o sobie mówią, że „siedzą na walizkach od 50 lat”. Niejasny status miejscowości sprawia, że nie są realizowane są plany inwestycyjne, takie jak odbudowa mostu od strony Kątów, co sprawia, że samochody muszą przeprawiać się przez rzekę po betonowych płytach.

Niepewność mocno wpływa na funkcjonowanie lokalnej społeczności. Z rozmów i konsultacji społecznych zorganizowanych przez Fundację Greenmind i Siostry Rzeki wynika, że w obliczu wiszącej nad Myscową groźby wysiedleń mieszkańcy są podzieleni. Wspólne dla wszystkich wydaje się jednak poczucie zagubienia oraz przekonanie, że nikomu nie zależy na poznawaniu i zachowaniu dziedzictwa wsi. Zatopienie wsi wiązałoby się nie tylko z wysiedleniami i fizycznym zniknięciem miejscowości z powierzchni ziemi, ale także zniszczeniem tkanki społecznej, zerwaniem istniejących więzi pomiędzy ludźmi. Mieszkańcy nie czują, że ich historie, wiedza i opinie są dla kogokolwiek ważne. W projekcie chcemy pokazać, że to przekonanie nie jest prawdziwe: że niezależnie od poglądów dotyczących powstania zbiornika, każda osoba mieszkająca w Myscowej ma do opowiedzenia historie warte wysłuchania i opowiedzenia światu.

W miejscowości brak silnego ośrodka działań kulturalnych: nie ma wiejskiej świetlicy, biblioteki ani szkoły. Aktywnie działa Koło Gospodyń Wiejskich, z którym planujemy współpracę oraz Ochotnicza Straż Pożarna (w Domu Strażaka i jego otoczeniu będziemy realizować nasze wydarzenia).

Nasza praca ma na celu zachowanie pamięci o dziedzictwie wsi Myscowa, niezależnie od jej dalszych losów. Poprzez wspólne z mieszkańcami i mieszkankami zbieranie opowieści dotyczące lokalnego dziedzictwa i umieszczenie ich na ilustrowanej mapie, chcemy integrować lokalną społeczność i pokazywać, jaką wartość posiadają mieszkańcy i mieszkanki jako wspólnota. Będziemy pytać o lokalne historie i legendy, nazwy przestrzeni i ich wyjaśnienia, opowieści o zmianach w przestrzeni miejscowości, rozmawiać o zwyczajach oraz relacjach ludzi z krajobrazem i otaczającą ich przyrodą. Na miejscu wciąż żyją ludzie pamiętający okres tuż po II wojnie światowej i to, jak zmieniała się wieś w czasie przemian gospodarczo-kulturowych drugiej połowy XX wieku. Powstała w rezultacie projektu etnograficzna mapa Myscowej oraz materiały zebrane w trakcie jej tworzenia stworzą jeden z nielicznych dokumentów opowiadających o Myscowej i Myscowianach.

Wywiady, działania animacyjne ze społecznością i wspólne tworzenie mapy pozwolą na nowo spojrzeć na wieś zarówno jako na konkretne miejsce w świecie, ale też jako na społeczność. Co łączy ludzi na pierwszy rzut oka podzielonych? Jeśli wieś zniknie pod wodą – co pozostanie?

Projekt w skrócie

Kto? Stowarzyszenie “Pracownia Etnograficzna” we współpracy z aktywistką i artystką Anną Chmiel

Gdzie? Myscowa (woj. podkarpackie, pow. jasielski, gm. Krempna)

Z kim? Koło Gospodyń Wiejskich, OSP, sołtyska Myscowej, lokalni aktywiści oraz mieszkanki i mieszkańcy Myscowej; dodatkowo przewidujemy współpracę z patronami medialnymi i instytucjami kultury z gminy i powiatu

Co? Działania etnograficzno-animacyjne we współpracy z lokalną społecznością: zbieranie opowieści o lokalnej historii i dziedzictwie oraz wspólne stworzenie ilustrowanej mapy miejscowości zawierającej nie tylko miejsca, ale także opowieści o nich.

Po co? Aby utrwalić dziedzictwo mieszkanek i mieszkańców Myscowej w obliczu zagrożenia wysiedleniem i zalaniem wsi. Ułatwić integrację i aktywizację Myscowian wokół tego, co ich łączy.

Kontakt: Anna Bińka, a.binka@etnograficzna.pl, 602727185

By móc zrealizować wszystkie zaplanowane działania, przygotować i wydrukować mapy, potrzebujemy dodatkowych środków finansowych (wkładu własnego do projektu), dlatego prosimy Was o wsparcie.

lub bezpośrednio na konto:
Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna
28 1090 1883 0000 0001 2066 3021

W tytule przelewu lub w wiadomości do organizatora zrzutki wpisz tytuł projektu, a będziesz wśród osób, które jako pierwsze będą mogły otrzymać gotowe etnograficzne mapy Myscowej. Na zrzutce możesz też wybrać spośród nagród pocztówkę z projektu „Odnajdziemy się na mapie Myscowej”, w ten sposób dostaniesz od nas dodatkowo pocztowe pozdrowienia z Beskidu Niskiego.

Projekt „Odnajdziemy się na mapie Myscowej” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura-Interwencje. Edycja 2023