Zaproszenie dla szkół ponadpodstawowych z Warszawy na warsztaty „Okiem etnologa”

Zapraszamy klasy szkół ponadpodstawowych z Warszawy do udziału w warsztatach „Okiem etnologa”. Zajęcia są bezpłatne i odbywają się w ramach projektu „Edukuj z antropologią!”. Projekt współfinansuje m.st. Warszawa. Zajęcia trwają 1 godzinę lekcyjną i realizowane są w szkołach. Warsztaty realizujemy do 14 czerwca 2024. 

Opis zajęć

Projekt „Okiem etnologa” powstał po to, aby rozwijać wiedzę uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych w zakresie tematów i metod obecnych we współczesnej etnologii i antropologii kulturowej. Poprzez warsztaty chcemy pokazać, że zarówno w kulturach dla nas odległych, jak i w zjawiskach kulturowych dziejących się tuż koło nas można znaleźć wiele fascynujących i ważnych wątków.

Dla kogo?

Projekt jest skierowany do klas licealnych 1-4.

Kto prowadzi?

Warsztaty realizowane są przez Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna we współpracy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Warsztaty będą prowadzone przez specjalistów – etnologów ze Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna oraz absolwentów i doktorantów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego.

W jakiej formie?

Warsztaty są realizowane w formule na żywo w szkole w czasie zajęć lekcyjnych. Zajęcia trwają jedną godzinę lekcyjną (45 min.). Mają one formę aktywnych warsztatów, połączonych z krótkimi formami wykładowymi i pokazami multimedialnymi.

Jak wybrać temat?

Klasa może wybrać temat warsztatu z dostępnej puli (spis dostępnych tematów załączamy do tego listu).
O ich dostępności decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostępność prowadzących.

Kiedy?

Warsztaty odbywają się do 14 czerwca 2024. Konkretne daty ustalamy indywidualnie z każdą szkołą i poszczególnymi klasami.

Ile to kosztuje?

Warsztaty „Okiem etnologa” są dofinansowane ze środków Biura Edukacji m.st. Warszawy, w związku czym dla szkół zajęcia są bezpłatne.

Jak się zgłosić?

Aby zgłosić klasę na warsztat, prosimy o przesłanie na adres okiemetnologa@gmail.com wiadomości z informacją o ilości zamawianych warsztatów, proponowanych datach i godzinach, wybranych tematach oraz szczegółowymi informacjami klasie/klasach (ilość osób, profil, czy są uczniowie o specjalnych potrzebach).

Ilość miejsc ograniczona!

Kontakt:

Justyna Szymańska, e-mail: okiemetnologa@gmail.com lub j.szymanska@etnograficzna.pl

Proponowane tematy spotkań

Nie taki daleki Wschód. Antropologiczne spojrzenie na kraje byłego ZSRR

Tak blisko, a tak daleko – dlaczego kultura krajów położonych na wschód od naszych granic czasem wydaje nam się tak odległa? Obszar byłego Związku Radzieckiego to nie tylko Rosja. W wyniku rozpadu ZSRR w 1991 roku powstało 15 niepodległych państw. Jak zdjąć „zachodnie okulary”, przez które nieświadomie patrzymy na Europę Wschodnią? Podczas warsztatów zmierzymy się ze stereotypami i odkryjemy wartość antropologicznego spojrzenia na wschód.

Dziedzictwo: w poszukiwaniu autentyczności

Kwestie dziedzictwa kulturowego potrafią z jednej strony rozpalać gorące dyskusje, z drugiej kojarzyć się z czymś nudnym i pokrytym kurzem historii. Czy dziedzictwo to tylko zabytki? Skąd wiemy, co chcemy zobaczyć będąc na wycieczce w nowym miejscu? Czy każde dziedzictwo może być atrakcją turystyczną – i na odwrót? I na którym obiekcie z listy dziedzictwa UNESCO przez wieki pasły się kozy? Na te i inne pytania poszukamy odpowiedzi w czasie warsztatu.

Na styku kultury i natury, czyli słowo o antropologii ekologicznej

Czy relacje ludzi środowiskiem naturalnym przynależą do sfery natury czy kultury? Jak badać nasze relacje ze zwierzętami? Czy żyjąc i poruszając się na co dzień po mieście na pewno zauważamy wszystkich jego mieszkańców – w tym także tych nie-ludzkich? W czasie warsztatu zastanowimy się, jak możemy zwiększyć swoją wrażliwość na to, co poza człowiekiem i nauczyć się dostrzegać wszystkie aspekty naszego najbliższego otoczenia, czyli naprawdę dostrzec przyrodę wokół nas.

Antropolog all inclusive, czyli antropologia turystyki

Antropologia turystyki zajmuje się tym, co niektórzy badacze nazywają narracją turystycznej wyobraźni. Stara się odpowiedzieć między innymi na pytania o to, jak podróżując wpływamy na otaczający nas świat i co tak naprawdę oznacza poszukiwanie „autentyczności” w otaczającym nas świecie. Jak tworzą się nasze oczekiwania wobec miejsc i ludzi, których odwiedzamy podczas naszych wypraw? Jak definiujemy siebie poprzez spotkanie z Innym? Podczas zajęć zastanowimy się, kto jest dzisiaj turystą i czy współczesna turystyka jest formą orientalizmu.

Rozmowa szamana z lekarzem, czyli co antropolog znajduje dla siebie w medycynie

Czym są choroby społeczne i cywilizacyjne? Czy choroba to mit czy fakt? Wreszcie, czy kultura może mieć wpływ na biologię? W trakcie warsztatów pokażemy jak szerokim polem dla antropologii medycznej i badań etnograficznych jest medycyna. Zastanowimy się, czy chorobę i zdrowie rozumiemy obiektywnie, czy może są one subiektywne i uwarunkowane kulturowo. Poznamy języki dyskursów mówiących o zdrowiu i cielesności, a także porozmawiamy o różnych interpretacjach choroby i jej kulturowych aspektach. Jednym słowem, spróbujemy etnograficznie zrozumieć pacjenta.

Antropologia wizualna. Dlaczego kontekst to słowo klucz?

Zdjęcia na Facebooku, murale, miejskie krajobrazy, gigantyczne reklamy zasłaniające elewacje budynków, moda miejska – to tylko niektóre z obrazów otaczających nas na co dzień oraz niektóre z przykładów tematów badań antropologii wizualnej. Na zajęciach zastanowimy się nad tym, co jeszcze antropologia definiuje jako „przestrzeń wizualną”, w jaki sposób ją bada, a także dlaczego podczas interpretacji materiału badawczego antropolodzy nieustannie odwołują się do kontekstów, w których funkcjonują badane przez nich obrazy.

Wsłuchaj się w otaczający cię świat! Antropologia muzyczna/etnomuzykologia

Czy jest coś, co łączy biesiadę przy ognisku i zatłoczoną miejską ulicę? Festiwal rockowy z wiejskim weselem? Koncert filharmoniczny z meczem na stadionie? A może obrzęd przejścia u Indian Cherokee z supermarketem…? To muzyka – która towarzyszy ludziom wielu kultur. Na spotkaniu chcemy porozmawiać o etnologii, właśnie w kontekście muzyki. Przyjrzymy się muzyce w relacji z człowiekiem, obecnej w różnych sferach jego życia. Pokażemy zatem, w jakich kontekstach etnomuzykolog może badać muzykę pośród innych aspektów kultury, a także omówimy jej funkcje w kulturze – w codzienności i świętowaniu.

Warsztaty odbywają się w ramach projektu Edukuj z antropologią! realizowanego przez Stowarzyszenie „Pracownia  Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego. Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.

czerwony herb z żółto-białą syrenką i żółtą koroną oraz czarny napis Projekt współfinansuje miasto stołeczne Warszawa