Zobaczyć niewidzialnego innego. Antropologia zaangażowana w praktyce pedagogicznej

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na otwarte seminarium naukowe IEiAK UW i Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna

Prof. DSW dr hab. Hana Cervinkova wygłosi wykład

Zobaczyć niewidzialnego innego. Antropologia zaangażowana w praktyce pedagogicznej

Środa 4.11, godz. 11:30
IEiAK, Żurawia 4, sala 108

Hana Cervinkova podzieli się refleksjami wokół dwóch głównych obszarów swojego akademickiego zaangażowania czyli antropologii i pedagogiki. Opowie o doświadczeniach z pracy wykładowcy akademickiego w dziedzinie edukacji nauczycieli oraz o przedsięwzięciach w zakresie edukacji międzynarodowej. W obu przypadkach staje po stronie antropologii zaangażowanej, swoją rolę widząc w kreowaniu przestrzeni „dostrzegania niewidzialnego innego”.

Wydarzenie na Facebooku

Hana Cervinkova – antropolożka i pedagożka, profesor nadzwyczajna Dolnośląskiej Szkoły Wyższej (Wydział Nauk Pedagogicznych) we Wrocławiu i badaczka Instytutu Etnologii Czeskiej Akademii Nauk w Pradze. Jest założycielką i Dyrektorką Międzynarodowego Instytutu Studiów nad Kulturą i Edukacją w DSW, wiceprzewodnicząca Europejskiego Stowarzyszenia Antropologów Społecznych (EASA). Autorka książek i artykułów naukowych na temat transformacji ustrojowej, antropologii miasta, teorii feministycznej, antropologii i edukacji i antropologii zaangażowanej.

Spotkanie odbywa się w ramach projektu „Antropologia dziś – otwarte seminaria naukowe” finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego we współpracy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UW.