Drugi jesienny zjazd ARAA

Drugi jesienny zjazd ARAA, fot. Anna Czyżewska

Drugi jesienny zjazd ARAA, fot. Anna Czyżewska

Po pierwszym zjeździe uczestnicy otrzymali obfitą pracę domową dotyczącą własnych projektów. Sobotnie spotkanie, znów w Dużym Pokoju, w dużej mierze poświęciliśmy na przedyskutowanie tego, co udało im się napisać, a także na grupową rozmowę o każdym z pomysłów. „Burza mózgów” i wymiana wzajemnych doświadczeń była dla uczestników bardzo inspirująca. W pozjazdowej ankiecie ewaluacyjnej pisali, że dyskusja pozwoliła im spojrzeć na własny projekt z innych punktów widzenia. Wymieniając się spostrzeżeniami, mogli poznać też problemy, z którymi muszą mierzyć się pozostali uczestnicy i uczestniczki ARAA 2013. Wzbudziło to w nich chęć refleksji nad zaplanowaniem własnych działań, usystematyzowaniem zdobytej wiedzy, a cały proces wniósł dużo do samego myślenia o projekcie.

W niedzielę odbyły się warsztaty dotyczące konsultacji społecznych poprowadzone przez Annę Petroff-Skibę, specjalistkę ds. właśnie konsultacji społecznych w Centrum Komunikacji Społecznej w Warszawie. Uczestnicy ARAA dowiedzieli się czym są konsultacje społeczne, jak zaplanować warsztaty konsultacyjne, poznali aspekty prawne związane z konsultacjami, a także szereg dobrych praktyk z tego obszaru. Dzięki grze planszowej mieli też okazję wcielić się w konsultujących. Warsztaty dla uczestników zakończyły się:

z inspiracją, chęcią do działania i mobilizacją do napisania projektu,

a także

poczuciem dobrze spędzonego czasu, z potrzebą większej refleksji nad projektem.

logotypy_araa_mkidn
AKADEMIA ROZWOJU ANIMACYJNEJ AKTYWNOŚCI – ARAA 2013
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego.
Partnerem projektu jest Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW.
Patronat medialny nad projektem objął portal internetowy Platforma Kultury.
Honorowy patronat nad projektem objął Marszałek Woj. Mazowieckiego Pan Adam Struzik.
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.