Currently browsing category

dla dzieci

Zaczynamy Etnograficzne lato w mieście 2024!

[AKTUALIZACJA 2.7.2024 – Wszystkie miejsce na warsztaty są zajęte, dziękujemy za wszystkie zgłoszenia] Zapraszamy do skorzystania z oferty zajęć etnograficznych przygotowanej z myślą o dzieciach, które uczestniczą w Akcji Lato w mieście 2024 w Warszawie. Projekt współfinansuje m.st. Warszawa. Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy szkoły podstawowe z terenu m.st. Warszawy, w których realizowana jest Akcja Lato w mieście 2024. W ramach Akcji proponujemy jednorazowe warsztaty dla grup szkolnych …

Zaproszenie na warsztaty "Romskie zawody dawniej i dziś"

Zaproszenie dla instytucji pracujących z dziećmi i młodzieżą na warsztaty „Romskie zawody dawniej i dziś”

Zapraszamy zerówki przedszkolne, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, a także inne instytucje pracujące z dziećmi i młodzieżą do udziału w warsztatach „Romskie zawody dawniej i dziś”. Projekt realizujemy na terenie całej Polski, dojeżdżamy do placówek. Do zgłoszeń w pierwszej kolejności zapraszamy placówki i grupy z mniejszych miejscowości, o ograniczonym dostępie do oferty kulturalnej. 

„Porozmawiajmy o kulturze i historii Romów”

Rozpoczynamy realizację kolejnego projektu edukacyjno-popularyzatorskiego. „Porozmawiajmy o kulturze i historii Romów” to działanie promujące wiedzę o tradycjach, zwyczajach, historii Romów i Romek, którzy są jedną z mniejszościowych grup społecznych w Polsce. Opowiemy też o międzykulturowych polsko-romskich relacjach, miejscach w Polsce związanych z Romami czy współczesnej romskiej tożsamości.

Zaproszenie dla szkół z Warszawy na pilotażowe warsztaty „Etnografia (nie)materialnego dziedzictwa Warszawy”

Zapraszamy uczniów klas 4-8 szkół podstawowych z Warszawy do udziału w warsztatach „Etnografia (nie)materialnego dziedzictwa Warszawy”. Zajęcia są bezpłatne i odbywają się w ramach projektu „Edukuj z antropologią!”. Projekt współfinansuje m.st. Warszawa. Zajęcia trwają 3 godziny lekcyjne (z przerwami) i realizowane są w szkołach. Warsztaty realizujemy do 14 czerwca 2024.