Etno w oku 2014 – konkurs fotografii etnograficznej

Etno w oku 2014Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna we współpracy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UW zapraszają do wzięcia udziału

w drugiej edycji konkursu fotografii etnograficznej

„Etno w oku”.

Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie w Pracowni Duży Pokój.

 

Clifford Geertz odpowiedział na swoje sławne pytanie o to, co robi etnograf, w sposób, który nie pozostawiał wątpliwości: etnograf pisze. A przecież fotografia, która narodziła się niemalże równolegle ze współczesną antropologią, zawsze szła w krok za nią. Już Bronisław Malinowski swoje opisy życia na Trobriandach uzupełniał o wspaniałe zdjęcia, które pozwalają nam lepiej wyobrazić sobie jego spotkanie z lokalną kulturą. Czy współcześnie również traktujemy fotografię jako niezbędny element inwentarza antropologa? Czy potrafimy docenić jej potencjał: możliwość wyrażenia doświadczeń terenowych za pomocą medium wizualnego?

Konkurs, kontynuując założenia swojej ubiegłorocznej odsłony, ma na celu zebranie i zestawienie ze sobą rozmaitych spojrzeń, metod pracy i punktów widzenia zawartych w zdjęciach etnografów. Chcemy zaprosić do zmierzenia się z antropologicznym punktem widzenia i znaleźć odpowiedź na pytanie: jak pracują obrazem współcześni antropolodzy kultury? O czym i w jaki sposób opowiadają swoimi zdjęciami, nie mogąc w pełni przełożyć złożonej rzeczywistości na język pisany? Jak łączą ze sobą medium tekstowe i wizualne, i co z tych połączeń wynika?

W jury konkursu zasiądą antropolodzy kulturowi, artyści i fotografowie: dr hab. Sławomir Sikora z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW (specjalista od antropologii wizualnej), Piotr Wójcik (fotograf, fundacja Picture Doc), Klara Keler (fotograf) oraz Anna Chlebicka (antropolożka, koordynatorka projektu „Pracownia Koszykowa”).

Pula nagród wynosi 1000 PLN dla autorów prac, które zajmą pierwsze miejsce w każdej kategorii. Pozostałe nagrodzone prace zostaną wydrukowane i zaprezentowane w czasie wystaw w Pracowni Duży Pokój, a autorzy otrzymają upominki rzeczowe.

Zasady konkursu

 1. Zdjęcia prosimy nadsyłać na następujące kategorie konkursowe:
  • Co robi etnograf?
   Pytanie postawione przez ojca nowoczesnej antropologii, Clifforda Geertza, od lat znajduje nowe odpowiedzi, które wychodzą na przeciw tej, którą sam podał: etnograf pisze. Temat ma sprowokować do pokazania antropologicznych działań w terenie, ale i w trakcie pracy nad tekstem. Czekamy na prace zaangażowane, pokazujące wewnętrzne znaczenia w świecie badaczy.
  • Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce
   W Roku Kolbergowskim zapraszamy do próby opisu współczesnego Ludu lub Ludów. Jak mówić o współczesnym społeczeństwie? Co jest istotą jego bytu? Jak zapisać za pomocą fotografii jego obyczaje? Jakie są współczesne podania, gusła i zabawy? Jak różni się spojrzenie etnografa współczesnego od jego kolegi po fachu sprzed stu lat?
  • Ukryte znaczenia
   Tekst nie potrafi opowiedzieć wszystkiego, a fotografia nie jest obiektywnym zapisem doświadczenia. Co się stanie, kiedy połączymy jedno z drugim? Czy uda nam się łatwiej i pełniej opowiedzieć o tym, co spotyka nas jako badaczy? Jakie ukryte znaczenia znajdziemy w fotografii, by wyjaśnić je światu za pomocą słów?
 2. Do każdego zdjęcia wymagamy opisu o charakterze antropologicznym.
  Opis antropologiczny opowiada o miejscu, czasie i okolicznościach wykonania zdjęcia, tłumaczy motywację do sfotografowania zjawiska i przechodzi do interpretacji, która jest komentarzem i wytłumaczeniem sensu lub znaczenia tego, co zawarte w zdjęciu. Jesteśmy otwarci na indywidualne interpretacje, ponieważ subiektywizm jest bardzo dowartościowany we współczesnej antropologii. Spodziewamy się zatem opisów rozwiniętych, wskazujących na wrażliwość twórcy na oglądane zjawisko. Nie wprowadzamy ograniczenia ilości znaków w opisie. Nie wymagamy pisania wielostronicowych esejów, ale preferujemy opisy dłuższe i bardziej osobiste nad encyklopedyczne notki. Zdjęcia nadesłane bez komentarza nie będą brane pod uwagę w konkursie.
 3. Do każdej kategorii jeden autor może zgłosić jedną pracę. Przez jedną pracę rozumiane jest pojedyncze zdjęcie lub cykl złożony z 3-5 zdjęć.
 4. Zdjęcia należy nadsyłać w formacie .tif, .png lub .jpg w profilu kolorystycznym RGB lub Grayscale (dla zdjęć czarno-białych). Minimalne wymiary zdjęcia to 2000px po dłuższym boku i rozdzielczość 300dpi.
 5. Zdjęcia należy nadsyłać na adres pracowniakoszykowa@gmail.com do 30.11.2014
 6. Przewidywany termin wystawy: grudzień 2014

Regulamin do pobrania: Regulamin_Etno_w_Oku_2014

Wydarzenie na facebooku.

Prace nagrodzone w I edycji konkursu w 2013 roku.

Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Pracownia Koszykowa” finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt realizujemy we współpracy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Nagrody rzeczowe zostały ufundowane przez Wydawnictwo Karakter, Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego oraz Wydawnictwo W.A.B oraz Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Lokal przy ul. Wareckiej 4/6 jest wykorzystywany na cele kulturalne dzięki pomocy Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Comments are closed.