Etnografia dla najmłodszych na Festivalu War_So_Vie

War_So_VieDziś rusza Festival War<So>Vie, międzynarodowy, interdyscyplinarny festiwal współtworzenia przestrzeni publicznej miasta. Gościem festiwalu będzie Romeo Castellucci, a w niektórych wydarzeniach pojawiać się będą syreny i syrenki.

Wśród wydarzeń towarzyszących są nasze warsztaty rozpoczynające jesienną edycje projektu Etnografia dla najmłodszych. Zapraszamy dzieci wraz z opiekunami na warsztaty etnograficzno-plastyczne, podczas których uczestniczki i uczestnicy zajęć będą mieli okazję zapoznać się z legendami miejskimi.

Zajęcia przewidziane są dla dzieci w wieku 3-7 lat i ich opiekunów. Spotkania trwają godzinę i odbędą się w dwie festiwalowe soboty w godzinach 12:00 – 13:00 w Warsaw Bauhaus w Warszawie.

Legendy Warszawskie/miejskie – Syrenka Warszawska
Sobota, 20 września 2014
Godz. 12:00 – 13:00 (3-7 lat)

Syrenki w Warszawie są niemal wszędzie – w herbie, w rzeźbie, w płaskorzeźbie, nawet na autobusie. Na zajęciach postaramy się poszukać odpowiedzi na pytanie dlaczego tak jest? Poznamy legendę o Warszawskiej Syrence oraz wykonamy własne syrenki-broszki z filcu.
Prowadzenie: Natalia Jabłońska

Legendy Krakowskie/miejskie – Lajkonik
Sobota, 27 września 2014
Godz. 12:00 – 13:00 (3-7 lat)

Lajkonik to obok Smoka Wawelskiego jeden z najbardziej charakterystycznych symboli Krakowa.
Ten Lajkonik, nasz Lajkonik
po Krakowie zawsze goni
Lajkoniku laj laj
poprzez cały kraj.

Lajkonik tym razem zawita do Warszawy, tak aby uczestnicy warsztatów mogli zapoznać się z legendą o nim, a następnie wykonać własne koniki na kiju.
Prowadzenie: Natalia Jabłońska

Miejsce: Warsaw Bauhaus, ul. Dobra 15, Warszawa.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zajęcia są otwarte, bez zapisów.

Warsztaty odbywają się w ramach projektu Etnografia dla najmłodszych współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Przed udziałem w zajęciach prosimy zapoznać się z „Zasadami uczestnictwa w warsztatach w ramach projektu Etnografia dla najmłodszych.

Festiwal War<So>Vie, 19-27 września 2014

War<So>Vie to międzynarodowy, interdyscyplinarny festiwal współtworzenia przestrzeni publicznej miasta.

War<So>Vie poświęcony jest dialogowi, którego tematem jest potencjał performatywny miasta. War<So>Vie wyłania się ze współdziałania osób reprezentujących takie dziedziny jak aktywizm miejski, architektura, eksperymenty muzyczne, nowe media, socjologia, sztuki wizualne, taniec współczesny, teatr i urbanistyka.

War<So>Vie to działania w przestrzeni miejskiej, prezentacje teatralne, koncerty i wystawy o życiu miasta przygotowane przez lokalnych artystów, aktywistów i mieszkańców przy udziale zaproszonych twórców, kuratorów oraz innych gości zagranicznych.

War<So>Vie to także Otwarte Warsztaty o kulturze, edukacji i zdrowiu, stwarzające warunki do performatywnych negocjacji pomiędzy światami tzw. „sztuki wysokiej”, oddolnym aktywizmem i życiem codziennym miasta.

Producentem organizacyjnym War<So>Vie jest Instytut Sztuk Performatywnych w Warszawie i Fundacja Warsaw Bauhaus.

Program festiwalu: festivalwarsovie.org/program

Edn_loga_2014