Etnografia (nie)materialnego dziedzictwa Warszawy – scenariusz zajęć dla młodzieży z klas 4-8 szkoły podstawowej

Prezentujemy scenariusz zajęć edukacyjnych skierowany do młodzieży uczęszczającej do klas 4-8 w szkołach podstawowych. Scenariusz został przygotowany w ramach projektu „Edukuj z antropologią!”. 

Obrazek przedstawia Pałac Kultury, starówkę w Warszawie i warszawskie wieżowce na fioletowym tle

Podczas warsztatów osoby uczestniczące zapoznają się z terminem kultura i dziedzictwo oraz dowiedzą się, jakie są jego rodzaje. Sprawdzą, co rozumieją z gwary warszawskiej, porozmawiają o tym, jak zmieniły się na przestrzeni ostatniego czasu wybrane miejsca w Warszawie, poznają również kilka ważnych dla stolicy postaci i przyjrzą się sztuce ulicznej. Na koniec podejmą próbę zaprojektowania własnej, alternatywnej ścieżki turystycznej po Warszawie.

Cele: 

  • poszerzenie wiedzy o Warszawie
  • refleksja nad definiowaniem dziedzictwa niematerialnego
  • zwiększenie wiedzy o antropologii jako dyscyplinie naukowej oferującej wiedzę pozwalającą na głębsze zrozumienie najbliższej okolicy
  • przybliżenie biografii wybranych postaci ważnych dla Warszawy
  • poznanie zagadnienia gwary warszawskiej
  • refleksja nad kształtowaniem się przestrzeni miejskiej, m.in. znaczeniem sztuki ulicznej
  • spojrzenie na współczesne relacje młodych ludzi z Warszawą i ich pomysły na kreowanie dziedzictwa Warszawy

Zachęcamy osoby pracujące z młodzieżą do zapoznania się z poniższymi materiałami warsztatowymi i wykorzystania ich we własnej pracy. Scenariusz można realizować w postaci całych zajęć, jak i przeprowadzić jedynie wybrane ćwiczenia.

Materiały do pobrania:

Materiały dostępne są na Licencji Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Scenariusz zajęć Etnografia (nie)materialnego dziedzictwa Warszawy powstał w ramach projektu „Edukuj z antropologią!” realizowanego przez Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego. Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.