Jakby motyl frunął. Okołoporodowe doświadczenia kobiet – bezpłatny e-book

Zapraszamy do pobrania bezpłatnego e-booka na temat okołoporodowych doświadczeń kobiet oraz ich kulturowych uwarunkowań!

męskie dłonie trzymające książkę

Dominika Dzido
Jakby motyl frunął. Okołoporodowe doświadczenia kobiet

Warszawa 2023
Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna im. Witolda Dynowskiego
ISBN: 978‒83‒947847‒9-9

Pobierz książkę: format pdf, format epub

Spotkanie z dyskusją wokół książki odbędzie się 13.12.2023 godz. 18:00 w Pracowni Duży Pokój (ul. Warecka 4/6, Warszawa). Wydarzenie na Facebooku

Książka „Jakby motyl frunął. Okołoporodowe doświadczenie kobiet” Dominiki Dzido wnika w głąb intymnego doświadczenia ciąży, porodu i połogu na przykładzie niemal trzydziestu indywidualnych historii kobiet, a także pokazuje społeczne oraz kulturowe tło towarzyszące tym wydarzeniom. Została napisana w oparciu o badania antropologiczne, jakie autorka przeprowadziła w latach 2003-2008 w trakcie studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim. Książka mieści się na przecięciu gatunków: literatura faktu, literatura popularnonaukowa, esej antropologiczny. Opiera się na dwóch perspektywach: teoretycznej, czerpiącej z filozofii i antropologii kulturowej, oraz osobistej, związanej z osobistymi przeżyciami kobiet, które podzieliły się z autorką swoimi historiami.

Autorkę interesuje przede wszystkim aspekt cielesny doświadczeń okołoporodowych począwszy od pierwszych symptomów bycia w ciąży, poprzez kolejne stadia porodu, po etap odstawienia dziecka od piersi. Pytaniom o intymne przeżycia towarzyszy stwierdzenie francuskiego filozofa Paula Ricoeura, że ciało stanowi warunek naszego bycia i działania w świecie. Książka jest więc próbą pokazania, w jaki sposób ciało warunkuje bycie w świecie osoby, która jest w ciąży, rodzi i jest w połogu.

Część teoretyczna książki umieszcza pogłębioną opowieść okołoporodową w kontekście społecznym i historycznym. Pokazuje, że to, co dzieje się na sali porodowej, w gabinetach lekarskich, podczas wizyt pielęgniarek środowiskowych ma swoje odniesienie do kulturowego scenariusza organizującego te wydarzenia. Daje wgląd w coś, co w większości przyjmuje się bez głębszego zastanowienia. Część oparta o konkretne doświadczenie kobiet jest intymną podróżą odkrywającą to, czego nie znajdzie się w obiegowych opowieściach o ciąży, porodzie i połogu. Odkrywa aspekty, o których rzadko się mówi, a przez to rzadko słyszy czy czyta.