Listopadowy zjazd ARAA

Listopadowy zjazd ARAA, fot. Anna Czyżewska

Listopadowy zjazd ARAA, fot. Anna Czyżewska

Nasz listopadowy zjazd (16-17.11) skupił się wokół projektowania działań promocyjnych, a także poszukiwania inspiracji i dzielenia się doświadczeniami. W sobotę zajęcia poprowadziła Kamila Tyniec. Zaznajamiała ARAAowiczki i ARAAowiczów z różnymi technikami i narzędziami promowania działań i projektów animacyjnych. Warsztaty obejmowały między innymi: wynajdywanie potrzeb odbiorców i dostosowywanie promocji zarówno do tworzonego projektu, jak i do odbiorcy, do którego chcemy dotrzeć. Wspólnie staraliśmy się odpowiedzieć na pytania: „Dla kogo? Co promować? Jak to robić?”.

Z kolei w niedzielę odwiedzili nas: Adam Rębacz, Ewa Andrearczyk, Anna Sołoninko i Marta Hamershmit. Opowiedzieli oni o podejmowanych przez siebie inicjatywach i tworzonych projektach. Adam Rębacz, który jest nauczycielem w liceum im. Klementyny Hoffmanowej opowiadał o międzynarodowych projektach młodzieżowych, w których bierze udział ze swoimi uczniami. Ewa Andrearczyk z Klubu Kultury Falenica, opowiadała o wystawach, koncertach, warsztatach i przedsięwzięciach, które się tam odbywają. Ania Sołoninko zapoznała nas z inicjatywą Bzik za bzika, która pozwala ludziom dzielić się własnymi pasjami. Z kolei Marta Hamershmit ze Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA opowiadała o warsztatach psychodramy dla seniorów, których efektem był międzypokoleniowy spektakl.

logotypy_araa_mkidn
AKADEMIA ROZWOJU ANIMACYJNEJ AKTYWNOŚCI – ARAA 2013
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego.
Partnerem projektu jest Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW.
Patronat medialny nad projektem objął portal internetowy Platforma Kultury.
Honorowy patronat nad projektem objął Marszałek Woj. Mazowieckiego Pan Adam Struzik.
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.