Miasto tworzą obywatele

Zapraszamy na cykl spotkań i warsztatów w Muzeum Warszawy poświęcony możliwościom współtworzenia miasta przez mieszkańców i mieszkanki. Projekt łączy wiedzę o historii stolicy, z praktycznymi informacjami o tym, jak działa miasto i jaki wpływ na jego kształtowanie mają obywatele. Pokazuje, że niektóre idee, choć narodzone całkiem dawno, wciąż oddziałują na współczesną Warszawę. Omawia też narzędzia i metody do podejmowania inicjatyw obywatelskich.

W ramach projektu odbywają się:

Warsztaty dla samorządów szkolnych uczące współdziałania i komunikacji

Warsztaty dla uczniów i uczennic:

  •  Zaprojektuj swoją okolicę (klasy 1–3 )
  •  Od decyzji księcia do wyborów i budżetu partycypacyjnego. Jak warszawiacy uzyskali prawo do decydowania o mieście? (klasy 4–6 )
  •  Jedna ulica, kilka języków – jak żyli warszawiacy w wielokulturowym mieście? (klasy 7–8 )
  •  Warszawianki dwudziestolecia międzywojennego (szkoły ponadpostawowe)

Wykłady dla dorosłych:

Warsztaty dla dorosłych:

  • Uchwalamy budżet miasta – gra symulacyjna
  • Jak napisać wniosek do rady miasta? 
  • Zielono nie zawsze znaczy tanio – warsztat negocjacyjny dotyczący przeprowadzenia transformacji energetycznej w mieście 
  •  2 tys. m2 – jak planować życie społeczności lokalnej w wielkim mieście? 

Więcej o projekcie

Projekt „Miasto tworzą obywatele” współtworzą Muzeum Warszawy, Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna i Pracownia Duży Pokój. Projekt finansuje Miasto Stołeczne Warszawa.