Moja wymarzona przygoda w … – konkurs

Latawiec w kształcie karpia (jap. koinobori)

Dekoracje w kształcie karpia (jap. koinobori); fot. Natalia Jabłońska

Uczestniczki i uczestników zajęć odbywających się w ramach projektu „Przygoda w bibliotece II” serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Dla autorek/autorów najciekawszych prac przewidujemy nagrody książkowe oraz upominki związane z krajami azjatyckimi. Konkurs jest skierowany do dwóch grup wiekowych – uczennic/uczniów klas IV-VI warszawskich szkół podstawowych oraz dzieci biorących udział w rodzinnych warsztatach bibliotecznych. Zasady konkursu przedstawiamy poniżej.

Konkurs na opowiadanie dla uczennic/uczniów klas IV-VI warszawskich szkół podstawowych:

Zasady konkursu:

Aby wziąć udział w konkursie:

  1. Przypomnij sobie, o czym były zajęcia w bibliotece, jakie informacje i umiejętności zdobyłaś/zdobyłeś.
  2. Inspirując się zajęciami w bibliotece, napisz opowiadanie pod tytułem „Moja wymarzona przygoda w Bangladeszu/Indiach/Indonezji/Japonii”. Opowiadanie nie powinno być dłuższe niż 2 strony A4 lub 1 strona A3. Opowiadanie możesz ozdobić. Pracę podpisz, podając swoje imię, nazwisko, numer szkoły i klasę, a także adres e-mail, jeśli go posiadasz.
  3. Do dnia 26 czerwca 2014 gotowe opowiadanie oddaj nauczycielowi, z którym przyszłaś/przyszedłeś do biblioteki.
  4. Wyników konkursu szukaj w lipcu 2014 na stronie Stowarzyszenia „Pracownia Etnograficzna” www.etnograficzna.pl. Na autorki/autorów najciekawszych opowiadań czekają nagrody książkowe oraz upominki związane z krajami azjatyckimi.

Konkurs na pracę plastyczną dla dzieci biorących udział w warsztatach dla rodzin:

Zasady konkursu:

Aby wziąć udział w konkursie:

  1. Przypomnij sobie, o czym były zajęcia w bibliotece, jakie informacje i umiejętności zdobyłaś/zdobyłeś.
  2. Inspirując się zajęciami w bibliotece, przygotuj dowolną pracę plastyczną pod tytułem „Moja wymarzona przygoda w Bangladeszu/Indiach/Indonezji/Japonii”. Pracę podpisz, podając swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (e-mail, telefon).
  3. Do dnia 26 czerwca 2014 gotową pracę oddaj do kierowniczki biblioteki, w której odbyły się zajęcia lub prześlij zdjęcie/skan pracy na adres przygodawbibliotece@gmail.com.
  4. Wyników konkursu szukaj w lipcu 2014 na stronie Stowarzyszenia „Pracownia Etnograficzna” www.etnograficzna.pl. Na autorki/autorów najciekawszych prac czekają nagrody książkowe oraz upominki związane z krajami azjatyckimi.

Regulamin konkursu (pdf).

Kontakt: przygodawbibliotece@gmail.com

Konkurs odbywa się w ramach projektu „Przygoda w bibliotece II” realizowanego przez Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” we współpracy z warszawskimi Bibliotekami dla Dzieci i Młodzieży. Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.