Muzeum Aktywne. Interdyscyplinarne warsztaty w Muzeum Etnograficznym

Muzeum Dawnej Kultury w Mińsku. Muzeum Aktywne 2012. fot. K. Tyniec

Muzeum Dawnej Kultury w Mińsku. Muzeum Aktywne 2012. fot. K. Tyniec

„Muzeum Aktywne. Interdyscyplinarne warsztaty w Muzeum Etnograficznym” to pierwszy etap współpracy Stowarzyszenia „Pracownia Etnograficzna” z białoruskimi muzealnikami. Był to pilotażowy projekt wspierający białoruskie muzealnictwo i początek naszego programu Muzeum Aktywne. W 2012 roku odbyło się m.in. seminarium muzealnicze dla białoruskich animatorów i muzealników, którzy poznali realia pracy muzeów etnograficznych i muzeów skansenowskich w Polsce. Nawiązali wtedy też współpracę z polskimi etnografami i wyrazili chęć kontynuacji współpracy i wymiany doświadczeń, zarówno w zakresie działalności polskich muzeów, jak i działalności animacyjnej, która pozwala aktywizować odwiedzających. Jest to m.in. rezultat przemian jakie zachodzą we współczesnej muzeologii, gdzie wizerunek muzeum jako pasywnej formy gromadzenia zbiorów zastępowany jest

obrazem instytucji kreatywnej, która stymuluje tworzenie nowych form kultury i nauki, łącząc edukację i rozrywkę, a także prowadzi działalność badawczo-naukową we właściwych dla siebie dziedzinach, odgrywa ważną rolę społeczną oraz stymuluje rozwój turystyki kulturowej i naukowej

(Raport o stanie muzeów, 2009). Takie wyzwania stają zarówno przed muzeami polskimi, jak białoruskimi.

Fotorelacja z projektu.

 

RITAProjekt został dofinansowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Przemiany w Regionie” – RITA, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.