Nabór tekstów do 20 numeru Adeptusa

Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna objęło patronatem 20 numer półrocznika „Adeptus”, którego temat to (Kraj)obraz miast – praktyki miejskiej kultury wizualnej.

Do 15 lutego 2023 r. trwa nabór tekstów do tego numeru.
Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń.

„Adeptus” to interdyscyplinarne czasopismo naukowe wydawane przez Instytut Slawistyki polskiej Akademii Nauk. Publikuje recenzowane artykuły poświęcone kluczowym zagadnieniom w badaniach nad kulturami i językami Słowian w przeszłości i obecnie, a także materiały sprzyjające zrozumieniu współczesnego stanu kultur słowiańskich, oparte na badaniach antropologicznych i językoznawczych, przekłady i wywiady. „Adeptus” ukazuje się także w formie specjalnych numerów tematycznych. Podstawowym celem czasopisma jest zachęta do dialogu pomiędzy młodymi badaczami, zainteresowanymi tematami poruszanymi przez czasopismo.

Adeptus20-CfP-PL