Podróż po Ukrainie – warsztaty dla dzieci

Zapraszamy dzieci w wieku szkoły podstawowej wraz z rodzicami/opiekunami na warsztaty

Podróż po Ukrainie

sobota 30 lipca 2022 godz. 11:00-12:30

Prowadzenie: Maryna Sikhnevych, Jagoda Schmidt

Zajęcia trwają 90 minut i odbywają się w formie stacjonarnej w Pracowni Duży Pokój, ul. Warecka 4/6, 00-040 Warszawa (wejście do sali znajduje się od strony ul. Kubusia Puchatka).

Ławra Peczerska w Kijowie, fot. Bert Kaufmann, źródło: https://www.flickr.com/photos/22746515@N02/17036843042

Podróż po Ukrainie

Na zajęciach dzieci wyruszą w wirtualną wycieczkę po Ukrainie, zapoznają się z kulturą i tradycjami sąsiedniego państwa. Będą miały okazję zatańczyć ukraińskie tańce ludowe i zanurzyć się w magiczny świat muzyki. Wykonają też patriotyczne bransoletki-talizmany.

Dobry nastrój i pozytywne emocje – gwarantowane!

Warsztaty są bezpłatne. Obowiązują zapisy.

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń, obowiązuje limit miejsc. Zapisy przyjmujemy za pośrednictwem zamieszczonego poniżej formularza. Osoby przyjęte na warsztaty zostaną poinformowane drogą e-mailową. 

Prosimy o zapoznanie się z zasadami uczestnictwa w spotkaniu.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z koordynatorką projektu j.koscianska@etnograficzna.pl

W przypadku zapisu na zajęcia dziecka z niepełnosprawnością/ami, zachęcamy do kontaktu z koordynatorką projektu j.koscianska@etnograficzna.pl – wcześniejsza informacja dotycząca indywidualnych potrzeb dziecka pomoże nam dostosować dostępność zajęć.

Warsztaty odbywają się w ramach projektu Poznajmy się! Warsztaty o kulturze ukraińskiej realizowanego przez Stowarzyszenie Pracownia  Etnograficzna im. Witolda Dynowskiego. Projekt finansuje m.st. Warszawa.

Zasady udziału w warsztatach Pracowni Etnograficznej 2022
  1. Podczas uczestnictwa w spotkaniach osoba dorosła odpowiada prawnie za dziecko/ dzieci.
  2. Zapraszamy osoby zdrowe, niemające objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, które w okresie ostatnich 14 dni przed spotkaniem: nie miały świadomego kontaktu lub nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych ani nie miały świadomego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem.
  3. Organizator dokłada wszelkich starań w celu minimalizacji ryzyka zakażenia, jednak należy mieć świadomość, iż nie da się go w pełni wyeliminować.
  4. Szczegółowa lista uczestników wraz z danymi kontaktowymi będzie przechowywana przez Organizatora przez min. 14 dni po warsztatach, w celu ewentualnej informacji w przypadku wystąpienia zakażenia.
  5. Za wszelkie zniszczenia powstałe z winy uczestników odpowiedzialność finansową ponoszą uczestnicy (opiekunowie prawni dzieci).
  6. Na wszystkie spotkania rejestracja prowadzona jest za pośrednictwem formularza internetowego.
  7. Każdy dorosły uczestnik spotkania ma obowiązek wpisania siebie oraz dzieci będących pod jego opieką na listę obecności.
  8. W trakcie spotkania prowadzona jest dokumentacja fotograficzna niezbędna do dokumentacji realizacji projektu.
  9. Zgoda na powyższe zasady jest warunkiem uczestnictwa w spotkaniach.
logo z syrenką, Projekt finansuje m.st. Warszawa. Zakochaj się w Warszawie