Podróże z antropologią – warsztaty dla dzieci

[AKTUALIZACJA, 17.12.2021, godz. 21:40 – wszystkie miejsca na warsztaty są zajęte, w związku z czym zamykamy formularz zapisów. Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia!]

Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wraz z opiekunami na warsztaty

Tradycje bożonarodzeniowe w różnych częściach świata

sobota 18 grudnia 2021 godz. 11:00 (dzieci w wieku przedszkolnym)
sobota 18 grudnia 2021 godz. 12:30 (dzieci w wieku wczesnoszkolnym)

Prowadzenie: Olga Płuciennik

Zajęcia trwają godzinę i odbywają się w formie stacjonarnej w Pracowni Duży Pokój, ul. Warecka 4/6, 00-040 Warszawa

Tradycje bożonarodzeniowe w różnych częściach świata

Końcówka grudnia to czas zimowego przesilenia. Już niebawem nasze dni wypełniać będzie więcej światła. Z tego powodu ludzie od dawien dawna świętowali. Skąd wzięły się tradycje Bożego Narodzenia, które dobrze znamy? Jak ludzie świętują ten czas w innych zakątkach świata? Czy wiecie, czym jest kolędejka, prosfora, podłaźniczka i Dodekameron?

Wszystkiego dowiecie się na rodzinnych warsztatach organizowanych przez Pracownię Etnograficzną. Na warsztatach czeka Was również wykonanie świątecznej ozdoby. Zapraszamy!

Warsztaty są bezpłatne. Obowiązują zapisy.

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Z uwagi na sytuację sanitarno-epidemiologiczną, w warsztatach może uczestniczyć maksymalnie 5 dzieci wraz z opiekunami. Zapisy przyjmujemy za pośrednictwem zamieszczonego poniżej formularza. Osoby przyjęte na warsztaty zostaną poinformowane drogą e-mailową. 

Prosimy o zapoznanie się z zasadami uczestnictwa w spotkaniu. 

Zasady udziału w warsztatach Pracowni Etnograficznej 2021

  1. Jedno dziecko może przyjść tylko z jednym rodzicem lub opiekunem. Podczas uczestnictwa w spotkaniach osoba dorosła odpowiada prawnie za dziecko/ dzieci.
  2. Zapraszamy osoby zdrowe, niemające objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, które w okresie ostatnich 14 dni przed spotkaniem: nie miały świadomego kontaktu lub nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych ani nie miały świadomego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem.
  3. Wszystkie osoby dorosłe znajdujące się na sali zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczek.
  4. Przed wejściem do sali konieczna jest dezynfekcja rąk, środki zostaną zapewnione przez organizatora.
  5. Organizator dokłada wszelkich starań w celu minimalizacji ryzyka zakażenia, jednak należy mieć świadomość, iż nie da się go w pełni wyeliminować. 
  6. Szczegółowa lista uczestników wraz z danymi kontaktowymi będzie przechowywana przez Organizatora przez min. 14 dni po warsztatach, w celu ewentualnej informacji w przypadku wystąpienia zakażenia.
  7. Za wszelkie zniszczenia powstałe z winy uczestników odpowiedzialność finansową ponoszą uczestnicy (opiekunowie prawni dzieci).
  8. Na wszystkie spotkania rejestracja prowadzona jest za pośrednictwem formularza internetowego. Nie jest możliwe dołączenie do spotkania bez wcześniejszego zapisu.
  9. Każdy dorosły uczestnik spotkania ma obowiązek wpisania siebie oraz dzieci będących pod jego opieką na listę obecności.
  10. Zgoda na powyższe zasady jest warunkiem uczestnictwa w spotkaniach.


Spotkanie realizowane jest w ramach projektu „Podróże z antropologią”. Partnerami projektu są Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW i Pracownia Duży Pokój. Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki.