Polesie, Wołyń, Ukraina – czym są dzisiaj?

polesieZapraszamy serdecznie na promocję książki Dzisiejsze Polesie.

czwartek, 21 marca, godz. 19
Pracownia Duży Pokój

W latach 2002-2007 jako zespół młodych badaczy pod kierunkiem dr Wojciecha Lipińskiego prowadziliśmy badania etnograficzne na terenie ukraińskiego Polesia. Na północ od Równego, w okolicach Rokitna i Zaricznego obserwowaliśmy codzienne życie lokalnych społeczności, rozmawialiśmy z mieszkańcami poleskich wsi i miasteczek. Powstałe dzięki terenowym doświadczeniom artykuły stwarzają niezwykłą możliwość konfrontacji utrwalonych mitów z zawartym w książce obrazem dzisiejszego Polesia.

Zachęcamy nie tylko do kupna, ale przede wszystkim do konfrontacji własnych wyobrażeń i stereotypów z naszymi doświadczeniami i wiedzą przywiezioną z terenu.

Na spotkaniu zaprezentujemy kilka tematów, które mieliśmy okazję badać w trakcie naszych ekspedycji.
Jędrzej Ziółkowski opowie o fenomenie poleskich protestantów, Anna Piłat – o percepcji promieniotwórczego skażenia, a Marta Łagoda – o wciąż istniejących podziałach na szlachtę i mużyków.

Będzie również możliwość rozmowy z pozostałymi badaczami i badaczkami, a także możliwość zakupu książki Dzisiejsze Polesie pod redakcją dr Wojciecha Lipińskiego z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW.

Informacje o książce i spis treści na stronie wydawnictwa.

Spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego we współpracy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej.
Spotkanie jest organizowane w ramach cyklu „Pracownia Koszykowa” finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Lokal przy ul. Koszykowej 24 jest wykorzystywany na cele kulturalne dzięki pomocy Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.