Portrety polskich uzdrowisk – dyskusja

Czy polskie sanatorium to tylko Ciechocinek, w którym Maksi Kaz rusza na łowy? A może to oniryczna i wyodrębniona rzeczywistość, podobna to tej, w której funkcjonują bohaterowie “Młodości” Paolo Sorrentino? Instytucja totalna z całym arsenałem narzędzi opresji? Miejsce poza obszarem obowiązywania codziennych reguł gry, zachęcające do zabawy i romansów? Zmedykalizowana przestrzeń, zmuszająca do definiowania swoich chorób? Czym jeszcze może być sanatorium? Porozmawiajmy o tym, czego dowiadujemy się uważnie patrząc na funkcjonowanie polskich uzdrowisk.

czwartek, 14 listopada 2019, 18:00, Pracownia Duży Pokój, ul. Warecka 4/6 Warszawa (wejście od Kubusia Puchatka)

W dyskusji wezmą udział:

Katarzyna Kalinowska – doktor, badaczka społeczna, adiunkt w Instytucie Badań Edukacyjnych. Zajmuje się m.in. socjologią emocji i miłości, problematyką stylów życia oraz antropologią młodzieży. Autorka książki „Praktyki flirtu i podrywu. Studium z mikrosocjologii emocji” (seria Monografie FNP, 2018).

Barbara Klicka – poetka, redaktorka, animatorka kultury. Zawodowo związana z warszawskimi instytucjami kultury – zarówno publicznymi, jak i trzeciego sektora. Zdarzało jej się również bywać scenarzystką i recenzentką literacką. Autorka książki „Zdrój”.

Spotkanie poprowadzi:
Anna Czyżewska – etnografka, która bywa kuracjuszką.

Pracownia Warecka – zadanie finansowane w ramach umowy 973/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.