Poszukiwacze warszawskich tradycji

Z końcem lipca zakończyliśmy projekt Poszukiwacze warszawskich tradycji.

Jego koordynatorką była Anna Chlebicka.

W ramach projektu od marca do lipca 2010 przeprowadziliśmy 40 pięciogodzinnych spotkań warsztatowych, w których wzięło udział ponad 700 uczniów warszawskich szkół podstawowych.
W ramach projektu Poszukiwacze warszawskich tradycji przeprowadziliśmy 40 spotkań edukacyjnych dla uczniów warszawskich szkół podstawowych. Na ich podstawie ewaluacji całego projektu przygotowaliśmy rekomendacje dla innych projektów edukacyjnych z zakresu uczenia o Warszawie.

  1. Oferta edukacyjna dla uczniów szkół podstawowych łącząca wiedzę o Warszawie i jej dzielnicach z wiedzą o kulturze i etnografii jest w Warszawie dosyć uboga, a zainteresowanie szkół, szczególnie położonych poza centrum (Radosna, Wesoła, Praga Północ, Praga Południe, Włochy) – duże. Jest więc miejsce na większą liczbę projektów poświęconych tej tematyce.
  2. Projekty z zakresu edukacji regionalnej powinny być konsultowane od strony merytorycznej z nauczycielami szkół, tak aby wpisywały się w program nauczania.
  3. W kolejnych edycjach projektu elementy związane z ogólną nauką o kulturze powinny być wpisane w projekt zajęć o konkretnym regionie/dzielnicy. Uczniów interesuje przed wszystkim ich dzielnica.
  4. Konieczne jest wypracowanie większej liczby scenariuszy zajęć o szerokiej tematyce – część może być realizowana w ramach projektów pozarządowych, a część przez nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie – aby powstał program edukacji regionalnej w Warszawie.
  5. Nawiązanie stałej współpracy ze szkołami zainteresowanymi warsztatami jest rekomendowane z przyczyn merytorycznych i organizacyjnych. Ułatwia to ustalanie terminów zajęć i zadawanie prac domowych, jak również pozwala na lepsze dopasowanie programu warsztatów do programu nauczania w poszczególnych klasach. Podział warsztatu na dwa spotkania pozwala na zadanie pracy domowej.
  6. Zajęcia nie powinny trwać dłużej niż 5 godzin lekcyjnych. W przypadku szkoły podstawowej przerwa powinna mieć miejsce co 45 minut.
  7. Należy wykorzystywać metody warsztatowe (praca w grupach nad wspólnymi plakatami; zajęcia dramowe).
  8. W zależności od wielkości klasy zajęcia może prowadzić jeden edukator lub edukator z pomocą asystenta (klasy powyżej 18 osób).
  9. Wykształcenie większej liczby edukatorów zajmujących się edukacją regionalną podniosłoby jakość prowadzonych warsztatów. Umożliwiłoby również prowadzenie zajęć we wszystkich szkołach zainteresowanych edukacją regionalną.
  10. Konieczne jest podnoszenie kwalifikacji i zwiększanie umiejętności pracy warsztatowej edukatorów, także w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

Więcej informacji o projekcie oraz rekomendacje tutaj.