Rozdajemy publikacje!

Na przestrzeni ostatnich lat stworzyliśmy rozmaite publikacje związane z naszymi działaniami, od badań nad Polonią w Macedonii, przez te dotyczące historii i kultury Warszawy, po projekty edukacyjne. 

Część egzemplarzy wciąż jest dostępna, aby je otrzymać, wystarczy wypełnić poniższy formularz!

Publikacje można będzie odebrać w naszym biurze w Warszawie lub otrzymać pocztą (w tym wypadku prosimy o zwrot kosztów przesyłki). Wszystkie są darmowe, ale będziemy bardzo wdzięczni za drobny datek na naszą działalność.

Dostępne publikacje

Katalog wystawy „Polskie ślady w Macedonii”

W 2012 roku zespół badaczy-etnografów przeprowadził archiwalne poszukiwania Polaków, którzy odegrali istotną rolę w historii Macedonii. Dotarł także do czterdziestu osób polskiego pochodzenia mieszkających obecnie w tym kraju, by zebrać historie ich migracji. Dwujęzyczny katalog prezentuje efekty tych badań, przedstawiając historię, doświadczenia i życie macedońskiej Polonii.

Nowiny Warszawsko-Praskie

Wydana w formie gazety publikacja jest efektem współpracy Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna z Międzykulturowym Centrum Praga z czeskiej Pragi, mającej na celu przedstawienie historii Warszawy i Pragi z nowej, niecodziennej perspektywy. Prezentuje ona wydarzenia, miejsca i postacie związane z wielokulturową historią obu miast, poruszając między innymi takie tematy jak rozwój życia kulturalnego, kryzys ekonomiczny w okresie międzywojennym czy opór wobec narastającej ksenofobii i antysemityzmu.

Etnografia do kieszeni, numer 5

Tematem przewodnim piątego numeru z serii „Etnografia do kieszeni” są trzy spacery po Warszawie. Pierwszy tekst skupia się wokół podróży metrem, ukazując warszawskie „nie-miejsca” – przestrzenie wyzbyte lokalnych cech, jakie można spotkać na całym świecie. Drugi opisuje praktyki upamiętniania (i zapominania) ważnych w historii Polski postaci pochowanych na Powązkach. Trzeci tekst zabiera czytelników na spacer po Starym Mieście, przybliżając jego mieszkańców i powojenną historię dzielnicy widzianą ich oczami.

Nasze miejsce: inspirator do pracy z lokalnością

Publikacja ta powstała na bazie jednego z naszych projektów edukacyjnych w celu podzielenia się naszymi inspiracjami i doświadczeniami oraz zachęcenia do włączania wątków lokalnych do pracy z dziećmi i młodzieżą. Skupia się przede wszystkim na działaniach przeprowadzanych na obszarach wiejskich, ukazując ich tradycje jako ważną część polskiego dziedzictwa kulturowego. W skład publikacji wchodzą przykładowe scenariusze ćwiczeń oraz trzy teksty poświęcone refleksji nad takimi kategoriami jak tradycja i dziedzictwo, sztuką ludową i działaniami edukacyjnymi na wsi.

Między pokoleniami: etnografia i dziedzictwo

Publikacja jest rezultatem badań przeprowadzonych w lecie 2017 roku na Podlasiu, we wsiach gmin Gródek i Michałowo. Opierając się na rozmowach przeprowadzonych z reprezentantami starszego pokolenia, opowiada ona o tym, jak dawniej wyglądały opieka nad dziećmi, dzieciństwo i rodzicielstwo. Opisuje między innymi relacje międzypokoleniowe, codzienność dzieciństwa i dawne dziecięce gry i zabawy.