Przygoda w bibliotece II

Przygoda w bibliotece II

Przygoda w bibliotece II to druga edycja projektu, którego głównym celem jest zapoznanie uczennic i uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z Warszawy z wybranymi kulturami azjatyckimi. Pośrednio, poprzez realizowane zajęcia, chcemy zwiększać wrażliwość na różnorodność kulturową, oswajać młodzież z instytucją biblioteki i zachęcać do korzystania z jej oferty.

W bibliotekach odbywają się zajęcia dla grup szkolnych w ramach czterech modułów tematycznych:

  • Kultura Indii i Bangladeszu;
  • Kultura Indonezji;
  • Kultura Japonii;
  • Tradycje muzyczne i taneczne wybranych kultur azjatyckich.

Dodatkowo, oprócz warsztatów skierowanych do szkół, zapraszamy do uczestnictwa w otwartych warsztatach etnograficzno-plastycznych skierowanych do dzieci i ich rodziców/opiekunów.

Wszystkie zajęcia są bezpłatne i odbywają się w bibliotekach publicznych m.st. Warszawy w maju i czerwcu 2014 roku.

Biblioteki biorące udział w projekcie:

Koordynacja projektu: Joanna Kościańska
Kontakt: przygodawbibliotece@gmail.com

„Przygoda w bibliotece II” to projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” we współpracy z warszawskimi Bibliotekami dla Dzieci i Młodzieży. Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.