Przywracamy wielokulturową historię Warszawy i Pragi. Spacery i spotkania

Niemal 100 lat temu, w 1918 roku, Warszawa i Praga zostały stolicami niepodległych państw. Okres międzywojenny był dla nich czasem modernizacji, emancypacji kobiet, rozwoju życia kulturalnego, ale też czasem kryzysu ekonomicznego, radykalizacji nastrojów społecznych, niestabilności politycznej i wzrostu tendencji nacjonalistycznych.

Współtworzone wtedy nie tylko przez Polaków i Czechów, ale w ogromnej mierze przez społeczności żydowskie (Warszawa i Praga) czy niemieckie (Praga), były areną niezwykłej aktywności społecznej i kulturalnej, a jednocześnie różnorodnych form oporu wobec potęgującej się ksenofobii i antysemityzmu.

Właśnie temu okresowi chcemy się przyjrzeć. Zapraszamy na 4 wydarzenia, które przybliżą wielokulturową historię Warszawy.


7 października 2017 (sobota), 11:30
Żydowska Praga i Targówek – spacer

Odwiedzimy miejsca, które są związane z osadnictwem żydowskim na Pradze – miejsce, w którym stała praska synagoga, mykwę i kamienice zamieszkiwane przez społeczność żydowską.

Zobaczymy budynki szkół, do których uczęszczali Henryk Goldszmit (Janusz Korczak) i Juliusz Zweibaum, a także Żydowski Dom Akademicki, w którym mieszkał Menachem Begin – premier Izraela i laureat Pokojowej Nagrody Nobla.

W drugiej części wycieczki pojedziemy na Targówek Mieszkaniowy, gdzie zobaczymy jakim przekształceniom uległa ta przestrzeń. Poznamy historie fabryk, zakładów rzemieślniczych i sklepów oraz historie ich właścicieli i pracowników.

Spacer poprowadzi Olga Szymańska.

Start: Ruszamy z pl. Weteranów 1863, czyli placu przed kościołem św. Floriana.
UWAGA: spacer zakłada przejazd autobusem, dlatego prosimy o zabranie biletów komunikacji publicznej.

Dołącz do wydarzenia na Facebooku


8 października 2017 (niedziela), 11:30
Kibuc na Grochowie – spacer
Kibuc Grochów to największy i najbardziej znany polski ośrodek przygotowujący Żydów do emigracji do Palestyny. Działał od początku lat 20. do 1942 roku i ważny jest nie tylko ze względu na swój lewicowo-syjonistyczny charakter, lecz także jako ośrodek oporu podczas przygotowań do powstania zbrojnego w getcie warszawskim.

Zapraszamy na spacer, podczas którego odwiedzimy najważniejsze miejsca związane z historią fermy rolniczej na warszawskim Grochowie i zwiedzimy jej okolice. Dowiemy się też, jak wyglądało życie codzienne w kibucu.

Spacer poprowadzi Mania Cieśla, członkini Stowarzyszenia imienia Szymona An-skiego.

Start: pl. Szembeka, przy Punkcie Informacji Kulturalnej AKWARIUM

Dołącz do wydarzenia na Facebooku


17 października 2017 (wtorek), 18:30
Otwock warszawskich Żydów – spotkanie
Zapraszamy na spotkanie o żydowskim świecie podmiejskiego uzdrowiska Otwocka i jego relacjach z przedwojenną Warszawą.

Będziemy gościć Sebastiana Rakowskiego, historyka, prezesa Towarzystwa Przyjaciół Otwocka. Punktem wyjścia do rozmowy będzie jego książka „Otwock w prasie 1930-1939”.

Artykuły popularnych dzienników i tygodników dobrze oddają problemy dawnych mieszkańców Otwocka, ich radości i smutki, wyzwania, jakie przyszło im podejmować, a także lokalne plotki i wydarzenia towarzyskie.
Ówczesna prasa odzwierciedla też wzrost nastrojów antyżydowskich w drugiej połowie lat 30., którego przejawem były liczne ekscesy, pobicia, a nawet podkładanie ładunków wybuchowych.

Podczas spotkania będzie można kupić książkę.

Spotkanie odbędzie się w Księgarni Czarnego (Marszałkowska 43 lok.1)

Dołącz do wydarzenia na Facebooku


18 października 2017 (środa), 18:00
Cukunft. Żydowska młodzież w przedwojennej Warszawie – spotkanie
Zapraszamy na spotkanie z dr Magdaleną Kozłowską, autorką książki „Świetlana przyszłość? Żydowski Związek Młodzieżowy Cukunft wobec wyzwań międzywojennej Polski”

dr Magdalena Kozłowska, absolwentka historii ze specjalnością judaistyka i kulturoznawstwa ze specjalnością studia bliskowschodnie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła również studia tłumaczeniowe. W 2015 roku obroniła na Wydziale Historycznym UJ pracę doktorską dotyczącą aktywności związku młodzieżowego Cukunft w II Rzeczypospolitej, która ukazała się drukiem nakładem wydawnictwa Austeria w 2016. W roku 2015/2016 asystentka z doktoratem w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ. Sekretarz Polskiego Towarzystwa Studiów Jidyszystycznych. Stypendystka m.in. Narodowego Centrum Nauki, Rothshchild Foundation (Hanadiv) Europe czy YIVO Institute for Jewish Research. Pasjonuje ją m.in. historia społeczna Żydów w dwudziestoleciu międzywojennym oraz historia społeczna Izraela. Zajmuje się także tłumaczeniami z języka jidysz.

Podczas spotkania będzie możliwość zakupu książki.

Spotkanie odbędzie się w Pracowni Duży Pokój (Warecka 4/6).

Dołącz do wydarzenia na Facebooku


Wszystkie wydarzenia są organizowane przez Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna w ramach działań partnerskich z Multikulturní Centrum Praha.
Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Forum Polsko-Czeskie.
Wydarzenia są realizowane przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Europa dla Obywateli”.