Publikacja ARAA 2013

Publikacja ARAA 2013Akademia Rozwoju Animacyjnej Aktywności to nie tylko cykl szkoleniowy, ale także publikacja zawierająca teksty dotyczące animacji kultury. Z okazji zakończenia kolejnej edycji przygotowaliśmy aktualizację dotychczasowych materiałów, jak również opracowania dodatkowych zagadnień.

Publikacja jest skierowana do wszystkich, którzy są zainteresowani podjęciem działań animacyjnych i kulturalnych z wykorzystaniem metody projektu, a także do tych, którzy chcą rozpocząć pozyskiwanie środków zewnętrznych poprzez system dotacji i grantów.

W publikacji ARAA znajdziecie opracowania dotyczące:

 • odpowiedzialności animatora kultury;
 • pracy metodą projektu;
 • formularza oferty;
 • źródeł finansowania projektu;
 • działań promocyjnych;
 • ewaluacji;
 • projektów zrównoważonych;
 • projektów sprzyjających różnorodności;
 • działań kulturalnych włączających osoby niepełnosprawne;
 • prawa autorskiego;
 • Creative Commons;
 • współpracy z wolontariuszami;
 • partnerstwa międzyinstytucjonalnego.

Autorami tekstów są: Anna Chodkowska, Anna Czyżewska, Anna Koc-Wittels, Joanna Kozera, Katarzyna Kwiatkowska, Piotr Łada, Wojciech Makowski, Marta Marciniak-Mierzejewska, Katarzyna Ornarowicz (Lisińska), Weronika Paszewska i Anna Żórawska.

Publikację ARAA można przeglądać poniżej lub pobrać tutaj.

logotypy_araa_wszytkie
AKADEMIA ROZWOJU ANIMACYJNEJ AKTYWNOŚCI – ARAA 2013
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego.
Partnerem projektu jest Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW.
Patronat medialny nad projektem objął portal internetowy Platforma Kultury.
Honorowy patronat nad projektem objął Marszałek Woj. Mazowieckiego Pan Adam Struzik.
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.