Raport i mapa z badań etnograficznych w gminie Leoncin

Z radością prezentujemy efekty badań, które prowadziłyśmy latem 2022 roku na terenie gminy Leoncin. Są to etnograficzna mapa gminy pt. „Nasza mapa” oraz raport „Nasza historia” prezentujący dziedzictwo kulturowe tego regionu.

mapa gminy Leoncin na zielonym tle z rysunkami poszczególnych budynków/obiektów i numerami oznaczającymi pozostałe punkty
strona tytułowa raportu - zarys gminy Leoncin i przykładowe rysunki ciekawych obiektów, na górze tytuł Nasza historia, na dole logotypy

Raport i mapa powstały w ramach projektu „Nasza historia” realizowanego przez Stowarzyszenie Enjoy Leoncin w ramach konkursu „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2022” finansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Enjoy Leoncin etnografki z Pracowni Etnograficznej przeprowadziły kwerendę archiwalną i biblioteczną na temat historii gminy Leoncin, a także zbierały wspomnienia i opowieści mieszkających tu osób. Powstałe na tej podstawie raport i mapa mają przybliżyć mieszkańcom oraz turystom odwiedzającym gminę Leoncin jej unikalną historię oraz pomóc w odkrywaniu – czasem na nowo – znajdujących się na jej terenie ciekawych miejsc.

Mapę i raport można pobrać również na stronie Urzędu Gminy Leoncin. Oba dokumenty będą też dostępne w wersjach drukowanych w Bibliotece Publicznej w gminie Leoncin, Urzędzie Gminy, Centrum Informacji Turystycznej – LOT Trzech Rzek w Modlinie, oraz u członków Stowarzyszenia Enjoy Leoncin.

O projekcie „Nasza historia” pisały także Witryna Wiejska, Kurier NowodworskiKurier Kampinoski.