Warszawianki dwudziestolecia międzywojennego – warsztaty dla liceów

Serdecznie zapraszamy klasy licealne z Warszawy do udziału w warsztatach „Warszawianki lat 20. i 30.”. Zajęcia są bezpłatne i odbywają się w ramach projektu „Edukuj z antropologią!”. Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.

 Warszawianki lat 20. i 30.

Okres dwudziestolecia międzywojennego to czas przełomowy dla kobiet w Polsce. Kobiety zdobywają nowe prawa, w tym prawo wyborcze, zyskują szerszy dostęp do podejmowania studiów na uczelniach wyższych i rozpoczynają pracę w zawodach, które wcześniej zarezerwowane były dla mężczyzn. Pomimo braku formalnych przeszkód, w międzywojniu Polki zmagają się z wciąż powszechnymi przekonaniami, że nie dla kobiet studiowanie prawa, prowadzenie apteki, pilotowanie samolotów czy zasiadanie w sejmie…

Podczas warsztatów porozmawiamy o tym, jak zmieniała się sytuacja Polek w okresie międzywojennym. Przybliżymy sylwetki kobiet, związanych z Warszawą, które zajmowały się polityką, działalnością społeczną, nauką, sportem, architekturą, sztuką, urbanistyką, medycyną, a o których wciąż wspomina się stosunkowo rzadko. Porozmawiamy o Stefanii Wojtulanis-Karpińskiej, Janinie Kurkowskiej-Spychajowej, Zofii Moraczewskiej, Helenia Radlińskiej, Antoninie Leśniewskiej i o wielu innych, wybitnych kobietach.

Chcemy, aby zajęcia były nie tylko solidną dawką wiedzy, ale i źródłem refleksji i inspiracji!

Zgłoszenia na warsztaty

Zgłoszenia przyjmujemy e-mailowo pod adresem: j.koscianska@etnograficzna.pl

Warsztaty trwają 2 lub 3 godziny lekcyjne (do wyboru).

W zgłoszeniu prosimy podać nazwę i adres szkoły, dane kontaktowe do osoby zgłaszającej, liczbę zgłaszanych klas i liczbę uczniów w klasie, a w miarę możliwości także 2-3 przykładowe daty, w których mogłyby odbyć się zajęcia.

Z uwagi na ograniczoną liczbą zajęć, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Warsztaty prowadzimy do końca roku szkolnego 2018/2019.

Ze względu na warsztatowy charakter zajęć, jedne warsztaty przeznaczone są dla jednej klasy – prosimy o niełączenie grup.