Warsztaty Afryka – jeden kontynent, wiele kultur

[AKTUALIZACJA, 25.03.22, godz. 15:45 Wszystkie miejsca na warsztaty są zajęte, formularz zapisów jest już zamknięty. Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia – potwierdzenia uczestnictwa w warsztatach wysłaliśmy do wszystkich osób, które zgłosiły chęć uczestnictwa w spotkaniu (na wszelki wypadek prosimy sprawdzać folder SPAM)]

Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wraz z rodzicami/opiekunami na warsztaty

Afryka – jeden kontynent, wiele kultur

sobota 26 marca 2022 godz. 11:00 (dzieci w wieku przedszkolnym)
sobota 26 marca 2022 godz. 12:30 (dzieci w wieku wczesnoszkolnym)

Prowadzenie: Justyna Orlikowska

Zajęcia trwają godzinę i odbywają się w formie stacjonarnej w Pracowni Duży Pokój, ul. Warecka 4/6, 00-040 Warszawa.

Afryka – jeden kontynent, wiele kultur

Afryka wydaje się tak odległym i nieznanym lądem, że często patrzymy na nią przez pryzmat całego kontynentu, a zapominamy o bogatej różnorodności kulturowej, jaką możemy znaleźć w poszczególnych regionach. Na zajęciach uczestnicy i uczestniczki warsztatów poznają ciekawostki o Afryce, posłuchają afrykańskich legend, pobawią się tak, jak ich rówieśnicy mieszkający w Afryce i spróbują zrozumieć te odmienne kultury.

Warsztaty są bezpłatne. Obowiązują zapisy.

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń, obowiązuje limit miejsc. Zapisy przyjmujemy za pośrednictwem zamieszczonego poniżej formularza. Osoby przyjęte na warsztaty zostaną poinformowane drogą e-mailową. 

Prosimy o zapoznanie się z zasadami uczestnictwa w spotkaniu.

Warsztaty towarzyszą wystawie Cichy rasizm / Silent racism autorstwa fotografki Julii Klewaniec. Wystawę można oglądać w Pracowni Duży Pokój do 14.05.2022. Więcej informacji o wystawie znajdą Państwo na stronie: http://cichyrasizm.picture-doc.org/ 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z koordynatorką projektu j.koscianska@etnograficzna.pl

Warsztaty odbywają się w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie „Pracownia  Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego. Projekt współfinansuje m.st. Warszawa. Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki.

logo z syrenką, napis Projekt współfinansuje m.st. Warszawa. Zakochaj się w Warszawie
Zasady udziału w warsztatach Pracowni Etnograficznej 2022
 1. Podczas uczestnictwa w spotkaniach osoba dorosła odpowiada prawnie za dziecko/ dzieci.
 2. Zapraszamy osoby zdrowe, niemające objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, które w okresie ostatnich 14 dni przed spotkaniem: nie miały świadomego kontaktu lub nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych ani nie miały świadomego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem.
 3. Wszystkie osoby dorosłe znajdujące się na sali zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczek.
 4. Przed wejściem do sali konieczna jest dezynfekcja rąk, środki zostaną zapewnione przez organizatora.
 5. Organizator dokłada wszelkich starań w celu minimalizacji ryzyka zakażenia, jednak należy mieć świadomość, iż nie da się go w pełni wyeliminować.
 6. Szczegółowa lista uczestników wraz z danymi kontaktowymi będzie przechowywana przez Organizatora przez min. 14 dni po warsztatach, w celu ewentualnej informacji w przypadku wystąpienia zakażenia.
 7. Za wszelkie zniszczenia powstałe z winy uczestników odpowiedzialność finansową ponoszą uczestnicy (opiekunowie prawni dzieci).
 8. Na wszystkie spotkania rejestracja prowadzona jest za pośrednictwem formularza internetowego. Nie jest możliwe dołączenie do spotkania bez wcześniejszego zapisu.
 9. Każdy dorosły uczestnik spotkania ma obowiązek wpisania siebie oraz dzieci będących pod jego opieką na listę obecności.
 10. W trakcie spotkania prowadzona jest dokumentacja fotograficzna niezbędna do dokumentacji realizacji projektu.
 11. Zgoda na powyższe zasady jest warunkiem uczestnictwa w spotkaniach.