Warsztaty etnograficzne dla dzieci i młodzieży z miejscowości do 20 tys. mieszkańców

Po raz kolejny mamy przyjemność zaprosić dzieci i młodzież z miejscowości do 20 tys. mieszkańców na warsztaty etnograficzne organizowane w ramach projektu „Nasze miejsce. Lokalna historia, pamięć i dziedzictwo w edukacji dzieci i młodzieży”.

W tym roku warsztaty kierujemy do dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat z miejscowości położonych na terenach wiejskich i wiejsko-miejskich. W zajęciach mogą uczestniczyć zarówno grupy szkolne (np. klasy, koła zainteresowań), jak i pozaszkolne (np. grupy dzieci uczęszczających do lokalnej świetlicy czy biblioteki, grupy harcerskie). Do zgłoszeń zapraszamy: 

  • Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe;
  • Biblioteki, domy kultury, świetlice wiejskie i inne placówki prowadzące zajęcia dla dzieci i/lub młodzieży;
  • Zorganizowane grupy dziecięce i młodzieżowe wraz z opiekunem.

Podstawowym celem projektu jest zainspirowanie uczestników do samodzielnego odkrywania dziedzictwa, tradycji i historii swojej najbliższej okolicy i wyposażanie ich w niezbędne do tego narzędzia i metody, w czym pomogą wykwalifikowani edukatorzy mający wykształcenie etnologiczne. Podczas zajęć chcemy zachęcić do nowego spojrzenia na siebie i swoją okolicę, zaciekawić lokalnością i nauczyć dostrzegać w niej wartość, a także wzmacniać poczucie więzi z miejscem zamieszkania.

Warsztaty odbywają się w zainteresowanych placówkach.  Zajęcia dla dzieci w wieku klas 0-3 szkoły podstawowej trwają 3 godziny lekcyjne (2h15min), zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku klas 4-8 szkoły podstawowej i klas ponadpodstawowych, 5 godzin lekcyjnych (3h45min).

Edukatorzy Stowarzyszenia dojadą do Państwa oraz zapewnią wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć. Zajęcia są bezpłatne.

W szkołach, które prowadzą naukę zdalną, istnieje możliwość zdalnej realizacji warsztatów. Zajęcia zdalne trwają 3 godziny lekcyjne.

Celem projektu jest również dostarczenie osobom pracującym z dziećmi i młodzieżą sprawdzonych narzędzi edukacyjnych bazujących na doświadczeniach etnologii i antropologii kulturowej. Po każdych zajęciach edukatorzy przekażą publikację z inspiracjami i propozycjami ćwiczeń dotyczących historii, pamięci i dziedzictwa najbliższej okolicy.

Zgłoszenia na warsztaty

Zgłoszenia przyjmujemy e-mailowo pod adresem: j.koscianska@etnograficzna.pl

Liczba miejsc jest ograniczona. Zajęcia prowadzimy do 30 listopada 2020 roku.

W zgłoszeniu prosimy podać nazwę i adres placówki, informację o klasach/grupach, które chcą wziąć udział w projekcie (która klasa/wiek uczestników, liczba uczestników, czy są uczestnicy o specjalnych potrzebach), dane kontaktowe do osoby zgłaszającej i krótkie uzasadnienie, dlaczego chcieliby Państwo wziąć udział w projekcie.

Zajęcia prowadzimy maksymalnie dla grup 20-osobowych (wyjątkiem są liczebniejsze klasy szkolne). 

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie “Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego. Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”. Patronat projektu: Witryna Wiejska.