Warsztaty etnograficzne dla szkół podstawowych z terenów wiejskich województwa mazowieckiego

Po raz kolejny mamy przyjemność zaprosić dzieci i młodzież z terenów wiejskich województwa mazowieckiego na warsztaty etnograficzne organizowane w ramach projektu „Spotkaj etnologa”.

fot. Olga Płuciennik

W tym roku warsztaty kierujemy do szkół podstawowych. 

Podstawowym celem projektu jest zainspirowanie uczestników do samodzielnego odkrywania dziedzictwa, tradycji i historii swojej najbliższej okolicy i wyposażanie ich w niezbędne do tego narzędzia i metody, w czym pomogą wykwalifikowani edukatorzy mający wykształcenie etnologiczne. Podczas zajęć chcemy zachęcić do nowego spojrzenia na siebie i swoją okolicę, zaciekawić lokalnością i nauczyć dostrzegać w niej wartość, a także wzmacniać poczucie więzi z miejscem zamieszkania.

Warsztaty odbywają się w zainteresowanych placówkach lub w formie zdalnej

Stacjonarne zajęcia dla klas 1-3 szkoły podstawowej trwają 3 godziny lekcyjne, stacjonarne zajęcia dla klas 4-8 szkoły podstawowej trwają 5 godzin lekcyjnych. Wszystkie zajęcia zdalne trwają 3 godziny lekcyjne.

Zajęcia są bezpłatne.

Zgłoszenia na warsztaty

Zgłoszenia przyjmujemy e-mailowo pod adresem: j.koscianska@etnograficzna.pl

Liczba miejsc jest ograniczona, ważna jest kolejność zgłoszeń. Zajęcia prowadzimy do 15 grudnia 2020 roku.

W zgłoszeniu prosimy podać nazwę i adres placówki, informację o klasach/grupach, które chcą wziąć udział w projekcie (która klasa, liczba uczestników, czy są uczestnicy o specjalnych potrzebach), dane kontaktowe do osoby zgłaszającej i krótkie uzasadnienie, dlaczego chcieliby Państwo wziąć udział w naszym projekcie.

Projekt “Spotkaj etnologa” jest realizowany przez Stowarzyszenie “Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego. Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.