Warsztaty projektowania doświadczeń i usług w sektorze kultury

Zapraszamy do udziału w warsztatach projektowania doświadczeń i usług w sektorze kultury! Spotkanie to będzie połączeniem wiedzy antropologicznej z doświadczeniami z obszaru niematerialnego dziedzictwa kultury i biznesu. 

piątek, 1 grudnia, godz. 9:00-20:00
Pracownia Duży Pokój, ul. Warecka 4/6, Warszawa

UDZIAŁ BEZPŁATNY, OBOWIĄZUJĄ ZAPISY (NA DOLE STRONY)

W ostatnich latach instytucje sektora kultury stają przed wieloma wyzwaniami związanymi ze zmianami przede wszystkim o charakterze społecznym i technologicznym. Wśród różnorodnych rozwiązań i metod, które mogą być wdrażane przez ten sektor, jest projektowanie doświadczeń i usług zorientowanych na użytkownika (ang. user-centered design). Celem UCD jest zrozumienie potrzeb klientów, ich celów i w oparciu o te informacje znalezienie najlepszego rozwiązania, które będzie odpowiedzią na rodzaj zidentyfikowanego problemu lub strategii do opracowania. Ramy myślenia projektowego mogą pomóc pracownikom oraz pracowniczkom sektora kultury w stawianiu czoła wyzwaniom, z którymi mają do czynienia w dzisiejszym świecie, a także usprawnić procesy i lepiej dotrzeć do odbiorców. 

W czasie całodniowych warsztatów uczestnicy i uczestniczki poznają proces projektowania doświadczeń oraz usług, a także przejdą go krok po kroku, poznając metody i narzędzia projektowe. 

Warsztaty będą połączeniem teorii i praktyki, dzięki wieloletniemu doświadczeniu w projektowaniu produktów i usług antropolożek Karoliny Kani, badaczki i projektantki UX  oraz Pauliny Adamskiej, prezeski Stowarzyszenia Serfenta i współautorki modelu biznesowego „Innovation Model of Craft Revitalisation”.

Podczas warsztatów opowiemy i pokażemy na konkretnych przykładach:

  • jak wygląda praca antropologa w biznesie oraz w trzecim sektorze
  • jakie połączenia są możliwe między biznesem a trzecim sektorem (na przykładzie Serfenty) 
  • jaka jest rola antropologa w kontekście rynków międzynarodowych
  • jak przebiegał proces ekonomizacji Stowarzyszenia Serfenta
  • jak Serfenta stała się organizacją niezależną finansowo i w jaki sposób funkcjonuje na “rynku”
  • z jakiego wsparcia można i warto skorzystać projektując produkty i usługi
  • jakie narzędzia wykorzystujemy w naszej pracy

Warsztaty skierowane są do osób działających w szeroko rozumianej kulturze, zarówno w obszarze publicznym, jak i pozarządowym lub planujących rozwój zawodowy w tym kierunku.

Cykl “Na pograniczu” realizowany przez Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna dotyczy działań łączących antropologiczną wiedzę z innymi dziedzinami życia naukowego, kulturalnego i społecznego. Tradycyjnie proponujemy w nim warsztaty łączące środowisko naukowców i praktyków. 

Prowadzące: 

  • Paulina Adamska, edukatorka, antropolożka, instruktorka rękodzieła, prezeska Stowarzyszenia Serfenta, które od 15 lat pracuje z rzemiosłem plecionkarskim. Współautorka modelu biznesowego „Innovation Model of Craft Revitalisation”, którego celem jest utrzymanie ciągłości umiejętności rzemieślniczych, ich uwspółcześnianie oraz urynkawianie.
  • Karolina Kania, antropolożka, adiunktka na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Pradze, projektantka UX, od wielu lat związana z sektorem kultury, pracowała jako koordynatorka projektów w Fundacji im. ks. Siemaszki, producentka telewizji Festiwalu Kino na Granicy i trenerka edukacji międzykulturowej. Prowadzi zespół badawczy w firmie B–t Lab w Pradze

Czas trwania: 9:00 – 20:00 (11 godzin, 1h na obiad, 3×15 min. przerwy kawowe)

Liczba uczestników: do 25, osoby związane z Organizacjami Pozarządowymi, Instytucjami Publicznymi i Instytucjami Kultury

O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapewniamy poczęstunki podczas przerw kawowych, jednak obiad będzie we własnym zakresie osób uczestniczących (możliwość skorzystania z mikrofalówki).

Informacje o dostępności:
Staramy się, żeby nasze wydarzenia były dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób. Lokal, w którym odbywa się spotkanie znajduje się na parterze, z wejściem od ulicy, jednak konieczne jest pokonanie 3 stopni podczas wchodzenia. Możliwe jest przyjście z psem przewodnikiem. Jeśli macie jakiekolwiek potrzeby lub pytania związane z udziałem w wydarzeniu, prosimy o maila na adres pracownia@etnograficzna.pl lub telefon 602727185, postaramy się znaleźć rozwiązanie.

Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Społeczna Odpowiedzialność Nauki” nr projektu SONP/SN/550982/2022. Zadanie współfinansowane ze środków m.st. Warszawy.