Wielkanoc po ukraińsku – warsztaty dla dzieci

AKTUALIZACJA 8.04.22: Aktualnie wszystkie miejsca na warsztaty są zajęte. Dziękujemy za zgłoszenia!

Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wraz z rodzicami/opiekunami na warsztaty

Wielkanoc po ukraińsku

sobota 9 kwietnia 2022 godz. 11:00 (dzieci w wieku przedszkolnym)
sobota 9 kwietnia 2022 godz. 12:30 (dzieci w wieku wczesnoszkolnym)

Prowadzenie: Dominika Misiak

Zajęcia trwają godzinę i odbywają się w formie stacjonarnej w Pracowni Duży Pokój, ul. Warecka 4/6, 00-040 Warszawa (wejście do sali znajduje się od strony ul. Kubusia Puchatka).

Wielkanoc po ukraińsku

Czym jest Pascha, Wierzbna Niedziela i czy w Ukrainie ozdabia się pisanki? Tego wszystkiego dowiecie się na naszych warsztatach. Zapraszam na spotkanie z ukraińskimi zwyczajami wielkanocnymi. W planach mamy również opowieści z podróży etnograficznych do Ukrainy oraz pokaz slajdów z Muzeum Pisanki w Kołomyi. Każdy uczestnik wykona ozdobę wielkanocną inspirowaną huculskimi wzorami ludowymi.

Warsztaty są bezpłatne. Obowiązują zapisy.

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń, obowiązuje limit miejsc. Zapisy przyjmujemy za pośrednictwem zamieszczonego poniżej formularza. Osoby przyjęte na warsztaty zostaną poinformowane drogą e-mailową. 

Prosimy o zapoznanie się z zasadami uczestnictwa w spotkaniu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z koordynatorką projektu: j.koscianska@etnograficzna.pl

Warsztaty odbywają się w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie „Pracownia  Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego. Projekt współfinansuje m.st. Warszawa. Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki.

czarno białe logo z orłem, napis Minister Edukacji i Nauki
logo z syrenką, napis Projekt współfinansuje m.st. Warszawa. Zakochaj się w Warszawie
Zasady udziału w warsztatach Pracowni Etnograficznej 2022
  1. Podczas uczestnictwa w spotkaniach osoba dorosła odpowiada prawnie za dziecko/ dzieci.
  2. Zapraszamy osoby zdrowe, niemające objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, które w okresie ostatnich 14 dni przed spotkaniem: nie miały świadomego kontaktu lub nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych ani nie miały świadomego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem.
  3. Organizator dokłada wszelkich starań w celu minimalizacji ryzyka zakażenia, jednak należy mieć świadomość, iż nie da się go w pełni wyeliminować.
  4. Szczegółowa lista uczestników wraz z danymi kontaktowymi będzie przechowywana przez Organizatora przez min. 14 dni po warsztatach, w celu ewentualnej informacji w przypadku wystąpienia zakażenia.
  5. Za wszelkie zniszczenia powstałe z winy uczestników odpowiedzialność finansową ponoszą uczestnicy (opiekunowie prawni dzieci).
  6. Na wszystkie spotkania rejestracja prowadzona jest za pośrednictwem formularza internetowego.
  7. Każdy dorosły uczestnik spotkania ma obowiązek wpisania siebie oraz dzieci będących pod jego opieką na listę obecności.
  8. W trakcie spotkania prowadzona jest dokumentacja fotograficzna niezbędna do dokumentacji realizacji projektu.
  9. Zgoda na powyższe zasady jest warunkiem uczestnictwa w spotkaniach.