Wisła jest ścisła więc będzie falista – relacja

Zajęcia w SP nr 217; fot. Katarzyna Paszkiewicz/SPE

Zajęcia w SP nr 217; fot. Katarzyna Paszkiewicz/SPE

Wisła jest ścisła więc będzie falista, W Pałacu Kultury zrobisz co chcesz, nauczysz się, zatańczysz i dobrze zjesz, Jedz wuzetkę w ciągu doby, będziesz silny i młody, Jedzcie zygmuntówki, są lepsze niż krówki, Zygmuntówki są najlepsze, sprzedają je nawet w metrze – takie hasła reklamujące warszawskie symbole wymyślali uczniowie starszych klas szkół podstawowych podczas warsztatów „Poszukiwacze warszawskich tradycji”.

W listopadzie edukatorki Stowarzyszenia „Pracownia Etnograficzna” po raz kolejny ruszyły do warszawskich szkół podstawowych prowadzić zajęcia etnograficzno-varsavianistyczne dla uczniów i uczennic klas IV-VI. Spośród zaproponowanych szkołom trzech tematów zajęć: Warszawskie tradycje, Nasze dzielnice, Warszawa wielokulturowa, największą popularnością cieszą się te poświęcone warszawskim tradycjom. Zajęcia trwają pięć godzin lekcyjnych, podzielone są na dwa spotkania (3+2 godziny lekcyjne), podczas których edukatorki zachęcają uczniów do aktywnej pracy metodami warsztatowymi.

Podczas zajęć uczniowie i uczennice rozmawiają o tym, czym jest kultura i tradycja. Mają okazję poznać warszawskie symbole, a wśród nich zabytki architektury, elementy nowoczesnej infrastruktury miejskiej, ale także kulinaria takie jak pańska skórka i zygmuntówka. Dzielą się również opowieściami na temat własnych ulubionych miejsc w Warszawie. Uczestnicy warsztatów wcielają się w poszukiwaczy tradycji, czyli badaczy różnych przejawów otaczającej nas kultury. Poszukiwanie, tropienie śladów to nic innego, jak etnograficzne narzędzia badawcze – wywiad i obserwacja, których zastosowanie świetnie się sprawdza do poznania lokalnej przestrzeni i jest interesujące dla uczniów.

Zajęcia wprowadzają antropologiczne rozumienie kultury, które uzmysławia uczestnikom, że są nie tylko odbiorcami, ale także twórcami kultury w jej codziennych przejawach – od sposobów spędzania czasu i ubierania się po wartości i wierzenia. Założeniem projektu jest uwrażliwienie dzieci na zachodzące wokół nich zjawiska kulturowe oraz wzmocnienie związku z „małą ojczyzną” – miastem czy dzielnicą.

Warsztaty „Poszukiwacze warszawskich tradycji” to również znakomita okazja by dowiedzieć się na czym polega praca etnografa, zapoznać się z gwarą warszawską oraz poznać zainteresowania koleżanek i kolegów. – Dowiedziałam się jakie najbardziej lubi miejsca koleżanka. Dowiedziałam się różnych ciekawych rzeczy o różnych miejscach – mówi uczennica klasy 5 ze Szkoły Podstawowej nr 277. – Dowiedziałam się o wielu warszawskich miejscach i ich historii. Podobało mi się kiedy wymienialiśmy i opisywaliśmy ulubione miejsca – dopowiada jej koleżanka.

Ćwiczenia „Poszukiwaczy…” są doskonałym treningiem umiejętności społecznych – ze względu na zastosowanie metod aktywnych uczestnicy uczą się współpracy w grupie, prezentowania i słuchania prezentacji kolegów i koleżanek. Uczniowie uczą się wyrażania swojego zdania i opisywania własnych pomysłów, a także umiejętności słuchania i traktowania z szacunkiem odmiennych i oryginalnych opinii.

Wśród uczestniczek i uczestników zajęć największym zainteresowaniem cieszą się zadania dotyczące gwary warszawskiej, etnobingo i wymyślanie w grupach haseł reklamowych promujących warszawskie symbole. Pomysłowość uczniów można podziwiać w galerii poniżej.

Do tej pory edukatorki SPE przeprowadziły dwadzieścia jeden warsztatów w siedmiu warszawskich podstawówkach. Kolejne zajęcia odbędą się w grudniu.

Zakończyliśmy nabór na warsztaty w pierwszym semestrze. Kolejny edycja odbędzie się po feriach.

Warsztaty odbywają się w ramach projektu Poszukiwacze warszawskich tradycji współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt współfinansuje m. st. Warszawa. Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
PWT_loga_2014_mnisw