Wokół gruzińskich legend – warsztaty dla dzieci

AKTUALIZACJA: Wszystkie miejsca na warsztaty są już zajęte, obecnie – za pośrednictwem poniższego formularza – prowadzimy zapisy na listę rezerwową.

Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na pierwsze z trzech spotkań odbywających się w ramach projektu Podróże z antropologią!

Sobota, 10 października 2020, godz. 11:00

Księgarnia Sklepu Podróżnika, ul. Kaliska 8/10, Warszawa

Wokół gruzińskich legend

To warsztaty przybliżające dzieciom kulturę Gruzji. Mali uczestnicy będą mieli okazję przyjrzeć się, jak wygląda życie ich rówieśników, dowiedzą się m.in., dlaczego dzieci traktowane są w Gruzji szczególnie, poznają gruzińskie legendy oraz kołysanki. Zajęcia prowadzi edukatorka, która wielokrotnie przemierzyła ten różnorodny kraj.  

Prowadzenie: Olga Płuciennik

Warsztaty są bezpłatne, trwają godzinę zegarową. 

Obowiązują zapisy, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Z uwagi na sytuację sanitarno-epidemiologiczną, w warsztatach może uczestniczyć maksymalnie 5 dzieci wraz z opiekunami.

Zapisy przyjmujemy za pośrednictwem zamieszczonego poniżej formularza. Osoby przyjęte na warsztaty zostaną poinformowane drogą e-mailową. 

Współorganizator: Sklep Podróżnika

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zasady udziału w warsztatach Pracowni Etnograficznej październik 2020
 1. W warsztatach może wziąć udział maksymalnie 5 dzieci z rodzicami/ opiekunami. Jedno dziecko może przyjść tylko z jednym rodzicem lub opiekunem, jeden opiekun może przyjść z maksymalnie dwojgiem dzieci. Podczas uczestnictwa w spotkaniach osoba dorosła odpowiada prawnie za dziecko/ dzieci.
 2. Zapraszamy osoby zdrowe, niemające objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, które w okresie ostatnich 14 dni przed spotkaniem: nie miały świadomego kontaktu lub nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych ani nie miały świadomego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem.
 3. Wszystkie osoby dorosłe znajdujące się na sali zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczek, przyłbic lub innych środków ochrony.
 4. Przed wejściem do sali będziemy sprawdzać wszystkim uczestnikom temperaturę termometrem bezdotykowym. Osoby z temperaturą powyżej 37,5 C nie mogą wziąć udziału w warsztatach.
 5. Przed wejściem do sali konieczna jest dezynfekcja rąk, środki zostaną zapewnione przez organizatora.
 6. Organizator zapewnia oddalone od siebie stanowiska warsztatowe oraz materiały warsztatowe przygotowane osobno dla każdego uczestnika. Nie zapewnia natomiast napojów oraz naczyń – należy je przynieść ze sobą.
 7. Organizator dokłada wszelkich starań w celu minimalizacji ryzyka zakażenia, jednak należy mieć świadomość, iż nie da się go w pełni wyeliminować. 
 8. Szczegółowa lista uczestników wraz z danymi kontaktowymi będzie przechowywana przez Organizatora przez min. 14 dni po warsztatach, w celu ewentualnej informacji w przypadku wystąpienia zakażenia.
 9. Za wszelkie zniszczenia powstałe z winy uczestników odpowiedzialność finansową ponoszą uczestnicy (opiekunowie prawni dzieci).
 10. Na wszystkie spotkania rejestracja prowadzona jest za pośrednictwem formularza internetowego. Nie jest możliwe dołączenie do spotkania bez wcześniejszego zapisu.
 11. Każdy dorosły uczestnik spotkania ma obowiązek wpisania siebie oraz dzieci będących pod jego opieką na listę obecności.
 12. Zgoda na powyższe zasady jest warunkiem uczestnictwa w spotkaniach.