Wybraliśmy uczestników ARAA 2013

ARAA2013Pomysłowa mama sześciolatki i dyrektor domu kultury. Chłopak z Nowego Miasta nad Pilicą i dziewczyna z krainy kwitnących jabłoni, czyli Grójca. Mińszczanka animująca żandarmerię wojskową i muzealniczka z Pruszkowa. Dwie etnografki, które chcą przywrócić plażowanie nad Świdrem. Nauczycielka, dwie studentki i stażystka z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”. Mama studentki i studenta i …

16 osób. Studiują, pracują w instytucjach kultury, działają w tzw. pozarządówce. Na co dzień animują kulturę na Mazowszu, a od czerwca do grudnia 2013 będą uczestnikami ARAA – Akademii Rozwoju Animacyjnej Aktywności.  Będą mieć okazję przyjrzeć się wzajemnie swojej pracy i zainspirować się. Zobaczą, jak robi się kulturę na warszawskiej Pradze, a jak w Żurominie. Staną się lepiej przygotowaną kadrą kultury, z nowymi pomysłami i nowymi kontaktami. Będą mieć możliwość tworzenia bogatszej i bardziej atrakcyjnej oferty kulturalnej dla Mazowsza.

Cele, które stawiamy przed uczestnikami i uczestniczkami ARAA to m.in: zwiększenie umiejętności planowania i realizacji projektów kulturalnych, animacyjnych i społecznych; wzajemna inspiracja oraz tworzenie sieci animatorów kultury na terenie woj. mazowieckiego.

Uczestnicy ARAA wezmą udział w ponad 140 godzinach zajęć warsztatowych i wykładowych, oraz spotkań z ekspertami. Tych 16 uczestników przygotuje własne projekty, które będą mogli zrealizować w swoich macierzystych instytucjach i organizacjach.

Więcej informacji o celach i programie ARAA 2013 tutaj.

logotypy_araa_mkidn
AKADEMIA ROZWOJU ANIMACYJNEJ AKTYWNOŚCI – ARAA 2013
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego.
Partnerem projektu jest Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW.
Patronat medialny nad projektem objął portal internetowy Platforma Kultury.
Honorowy patronat nad projektem objął Marszałek Woj. Mazowieckiego Pan Adam Struzik.
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.