Zaczynamy etnograficzne lato w mieście 2021!

AKTUALIZACJA 1.07.21, godz. 10:00 – Z uwagi na brak miejsc na warsztaty etnograficzne, formularz zgłoszeniowy został zamknięty

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z oferty zajęć etnograficznych przygotowanej specjalnie z myślę o najmłodszych mieszkankach i mieszkańcach Warszawy, którzy uczestniczą w Akcji Lato w mieście 2021. W te wakacje zapraszamy dzieci na jednorazowe warsztaty etnograficzne, a także do uczestnictwa w długim projekcie etnograficznym. Szczegóły poniżej.

Plaża nad Wisłą w Warszawie
Plaża nad Wisłą w Warszawie, zdjęcie z baz Narodowego Archiwum Cyfrowego

JEDNORAZOWE WARSZTATY DLA GRUP SZKOLNYCH (aktualizacja 1.07.21, godz. 10:00: wszystkie miejsca na warsztaty są zajęte, pełna jest także lista rezerwowa)

W ramach Akcji proponujemy jednorazowe warsztaty dla grup szkolnych (skierowane do warszawskich szkół biorących udział w Akcji) dotyczące etnografii Warszawy, a także etnografii Polski i Świata. W przypadku chęci organizacji zajęć w szkole, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego poniżej. Zajęcia prowadzimy od 28.06.21 do 31.08.21. Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu na warsztat decyduje kolejność zgłoszeń.

Podczas zajęć będziemy poznawać kultury Afryki i Azji, robić wycinanki łowickie, dowiemy się, jak dawniej na wsi bawiły się latem dzieci, zagramy w gry z różnych stron świata, a także poznamy bliżej Warszawę – miasto, w którym mieszkamy. Szczegółowa lista tematów zostanie przesłana przez koordynatorkę do szkół, które wypełnią formularz zgłoszeniowy. 

Warsztaty odbywają się w szkołach i trwają 90 minut. Spotkania są bezpłatne.

DŁUGI PROJEKT ETNOGRAFICZNY (aktualizacja 27.06.21 : rekrutacja do długiego projektu etnograficznego została zakończona)

Równolegle do jednorazowych warsztatów etnograficznych, planujemy realizację jednego, długiego projektu etnograficznego, którego efektem będzie mapa najbliższej okolicy. Podczas zajęć dzieci i młodzież poznają narzędzia służące odkrywaniu lokalności i razem z edukatorkami Pracowni oraz graficzką przygotują mapę najbliższej okolicy widzianej oczyma dzieci. Projekt zakończymy organizacją wydarzenia, na którym uczestnicy i uczestniczki zaprezentują swoją pracę. Do udziału w projekcie zapraszamy stałą min. 10-osobowe grupę dzieci skupioną wokół placówki zgłaszającej (np. szkoły, biblioteki, świetlice i inne). Projekt będzie realizowany od 28.06.21 do 31.08.21. O przyjęciu grupy do projektu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku zainteresowania projektem, prosimy kontaktować się z koordynatorką etnograficznego lata w mieście j.koscianska@etnograficzna.pl.

Harmonogram realizacji warsztatów

Szkoła Podstawowa nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza ul. Myśliborska 25

28 czerwca (2 grupy) – Afryka – jeden kontynent, wiele kultur

1 lipca (2 grupy) – Afryka – jeden kontynent, wiele kultur

Szkoła Podstawowa nr 109, ul. Przygodna 2

30 czerwca (2 grupy) – Sztuka wycinanki łowickiej

5 lipca (2 grupy) – Gry i zabawy z Polski i różnych stron świata

Szkoła Podstawowa nr 307 ul Barcelońska 8

14 lipca (1 grupa) – Gry i zabawy z różnych stron świata

Szkoła Podstawowa nr 60 im. Powstania Listopadowego ul. Zbaraska 3

11 sierpnia  (2 grupy) –  Afryka – jeden kontynent, wiele kultur

16 sierpnia (2 grupy) –  Słodka Turcja

Szkoła Podstawowa 312, ul.Umińskiego 12

17 sierpnia (2 grupy) – Mazowsze, podróż wokół dźwięków

19 sierpnia (2 grupy) – Czy można być turystą we własnym mieście? 

i równolegle, tego samego dnia:

Podróż Jedwabnym Szlakiem (1 grupa) 

20 sierpnia (2 grupy) – Na perskim dywanie

23 sierpnia (2 grupy) – Przez Maroko, Tunezję i Egipt

Długi projekt etnograficzny, miejsce realizacji – ul. Okopowa 29B Warszawa

Terminy spotkań: 2, 16, 21 i 29 lipca