Zaczynamy Etnograficzne lato w mieście 2024!

Zapraszamy do skorzystania z oferty zajęć etnograficznych przygotowanej z myślą o dzieciach, które uczestniczą w Akcji Lato w mieście 2024 w Warszawie. Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.

Grafika promocyjna, na różowym tle rysunki roślin, sprzętów sportowych, gitary, lodów, kapelusza

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy szkoły podstawowe z terenu m.st. Warszawy, w których realizowana jest Akcja Lato w mieście 2024. W ramach Akcji proponujemy jednorazowe warsztaty dla grup szkolnych dotyczące etnografii Warszawy, a także etnografii Polski i Świata. W przypadku chęci organizacji zajęć w szkole, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego poniżej. Dysponujemy pulą 24 warsztatów.

Podczas zajęć będziemy poznawać kultury świata, robić wycinanki łowickie, dowiemy się, jak dawniej na wsi bawiły się latem dzieci, zagramy w gry z różnych stron świata, a także poznamy bliżej Warszawę – miasto, w którym mieszkamy. Szczegółowa lista tematów dostępna jest w załączonym poniżej pliku. 

Warsztaty odbywają się w szkołach i trwają 60 minut. Spotkania są bezpłatne i odbywają się w szkole. Jedne zajęcia skierowane są do jednej grupy – prosimy o nie łączenie grup. 

Liczba zajęć jest ograniczona, o uczestnictwie w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku zapisu na zajęcia grupy, do której uczęszczają dzieci ze szczególnymi potrzebami, zachęcamy do podania tej informacji w poniższym formularzu zgłoszeniowym – wcześniejsza informacja dotycząca indywidualnych potrzeb dzieci pomoże nam tak przygotować zajęcia, by były one w równym stopniu dostępne dla wszystkich dzieci. 

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z koordynatorką projektu j.koscianska@etnograficzna.pl 

Warsztaty odbywają się w ramach projektu Etnograficzne lato w mieście realizowanego przez Stowarzyszenie Pracownia  Etnograficzna im. Witolda Dynowskiego. Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.

czerwona tarcza herbowa z żółto-białym wizerunkiem syreny z tarczą i mieczem, nad herbem żółta korona, po prawej napis projekt współfinansuje miasto stołeczne Warszawa