Animacje poklatkowe. Zabawki ludowe: kurki

 

Animacje poklatkowe powstały w ramach projektu “Edukuj z Antropologią! Lokalność Różnorodność Zaangażowanie”

Animacje są również efektem działań prowadzonych przez nas od 2011 roku w ramach projektu „Etnografia dla najmłodszych” i skierowane są do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich opiekunów. Mamy nadzieję, że zachęcą one dzieci i dorosłych do wspólnej pracy i zabawy – tworzenia rzeczy zainspirowanych kulturą ludową.

These stop motion animations were filmed as a part of  the “Education by Anthropology! Locality Diversity Involvement” project at Pracownia Etnograficzna

The animated shorts are the result of our “Ethnography for Kids” project directed since 2011 and are aimed at preschool and early school-age children and their caretakers. We hope that these animations will encourage both children and adults to work and play together by creating objects inspired by folk culture.

Zabawki ludowe – kurki

“Dziecko jest małym dorosłym. Dąży do tej dorosłości, oswaja ją, zbliża się do niej, a pomagają mu w tym bajki i zabawki” pisze Aleksander Jackowski w książce “Polska Sztuka Ludowa”.

Najpopularniejsze polskie zabawki ludowe były wykonywane z drewna. Były to konie na biegunach, koniki na kółkach, lalki, wózki, kołyski, różnorakie pojazdy takie jak bryczki, potem auta, kolejki i samoloty, karuzelki, ptaszki. Tworzyli je albo domownicy, rodzice dziadkowie i dzieci albo wyspecjalizowani rzemieślnicy.
Rzemieślnicy zawodowo zajmujący się wyrobem zabawek byli często skupieni na dość niewielkim obszarze, stąd mówi się o ośrodkach zabawkarskich. Za najważniejsze dla polskiego zabawkarstwa ludowego uważa się ośrodki: żywiecki (najstarszy – zabawki w okolicach Żywca wyrabiano już w połowie XIX w.), myślenicki (zabawki tam wytwarzane sprzedawano przede wszystkim w Krakowie), kielecki i rzeszowski.

Kolejnym popularnym materiałem z którego produkowano zabawki była glina. Z wypalanej gliny powstawały popularne w całej Polsce ptaszki-gwizdki, figurki przedstawiające zwierzątka i postaci ludzkie. Zabawkami stawały się również przedmioty związane z wierzeniami i rokiem obrzędowym. W taki sposób zabawkami stawały się figurki z ciasta – wypiekane na Nowy Rok byśki i nowe latka oraz pisanki i gwiazdy herodowe.

Scenariusz animacji Zabawki ludowe: kurki powstał we współpracy z Katarzyną Kulik i Sebastianem Rakowskim z Muzeum Ziemi Otwockiej.
W opracowaniu korzystałyśmy z książki Aleksandra Jackowskiego “Polska Sztuka Ludowa”, wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007 oraz ze strony internetowej strojeludowe.net.

Animacja: Magdalena Bryll (Poklatkowo)
Grafika: Zuzanna Walkiewicz
Muzyka: Mateusz Kowalski
Dźwięk: Wojciech Lubertowicz
Autorki tekstów: Natalia Jabłońska, Małgorzata Kunecka, Justyna Szymańska
Autorka koncepcji: Joanna Kościańska

Animacje są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0).
Treść licencji jest dostępna tutaj