Bliżej projektu – wniosek

ARAA2013 wniosek projektuWiększość funduszy, zarówno ze środków publicznych jak i prywatnych, przyznawana jest na drodze konkursów. Udział w takim konkursie zawsze wiąże się ze złożeniem oferty, a tym samym wypełnieniem wniosku.

Czym jest oferta? Oprócz tego, że jak podaje Wikipedia to „jeden ze sposobów zawarcia umowy, polegający na złożeniu przez oferenta oświadczenia woli drugiej stronie”, oferta jest po prostu naszą propozycją, co do której musimy przekonać potencjalnego donatora. W jaki sposób?

Warto potraktować nasze przedsięwzięcie jako produkt, który chcemy sprzedać. Mamy coś, czego na pewno naszemu donatorowi (a przez donatora – naszym odbiorcom) potrzeba. Wiemy, że jest to produkt innowacyjny i jednocześnie bardzo dobrej jakości, stworzony przez wybitnych specjalistów, którzy od lat wiedzą, jakie jest zapotrzebowanie na rynku, i jak je zaspokoić. Produkt spełnia międzynarodowe standardy jakości, powstał z poszanowaniem dla środowiska. Ma w dodatku konkurencyjną cenę. Jest po prostu idealny. Taki, jakiego potrzebuje potencjalny grantodawca (i odbiorcy). Teraz tylko musimy przedstawić mu swoje argumenty. A nic prostszego niż odpowiedzieć na zadane przez niego we wniosku pytania.

Wnioski bywają łatwe i trudne, bardziej szczegółowe i ogólne. Zawierają kilkanaście zagadnień, które należy omówić, w taki sposób, żeby przekonać potencjalnego grantodawcę do wsparcia naszego projektu. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r.) mówi, że oferta składana na otwarty konkurs ofert (czyli konkurs ogłoszony przez organy administracji publicznej) powinna zawierać:

  • szczegółowy opis projektu (w tym harmonogram i budżet);
  • termin i miejsce realizacji projektu;
  • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji projektu;
  • informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę;
  • informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, a także o środkach finansowych uzyskanych na realizację projektu z innych źródeł;
  • deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego udziału w projekcie.

ARAA2013 wniosek projektuOczywiście każda instytucja, która ogłasza konkurs, może poprosić o podanie dodatkowych szczegółów. Może także zażądać wypełniania formularza, którego nikt do tej pory nie stosował. Albo zarządzić wypełnianie wniosków on-line. Taką praktykę stosuje m.in. Fundacja Edukacja dla Demokracji, Fundacja Orange oraz Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga. Od 2009 roku takie rozwiązanie wprowadziło także Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Gdy termin składania wniosków jest bliski, warto sprawdzić, jak działa system. Bywa bowiem tak, że serwery nie wytrzymują dużego zainteresowania i działają bardzo wolno.

Jaki jest przepis na dobre wypełnienie wniosku/formularza/oferty? Pisz w taki sposób, „żeby Twoja Mama nie miała problemów z jej zrozumieniem” – powiedział Andrzej Pietrucha, który podczas ARAA 2009 prowadził warsztat poświęcony fundraisingowi. Używanie trudnych słów, sformułowań rozumianych tylko przez wąskie grono specjalistów lub przeciwnie – wyrażeń młodzieżowych i kolokwialnych – z tego na pewno należy zrezygnować. Dobrym rozwiązaniem jest wypełnianie wniosku w zespole – jeśli jedna osoba o czymś zapomni, pozostałe będą o tym pamiętać i na pewno to dopiszą. Warto też dać wypełniony formularz osobie, która nie jest zaangażowana w nasze przedsięwzięcie. Czytając opis projektu, o którym nic nie wie, na pewno zauważy brak pewnych informacji lub wskaże niejasno sformułowane myśli. Projekt musi być bowiem przedstawiony spójnie, przejrzyście i zrozumiale. Wypełniając formularz udowadniamy przecież potencjalnemu grantodawcy, że doskonale wiemy, co chcemy zrobić. I że produkt, który chcemy sprzedać jest najlepszy.

Anna Czyżewska

Artykuł pochodzi z publikacji ARAA wydanej w ramach projektu Akademia Rozwoju Animacyjnej Aktywności – ARAA 2013. Bezpłatną publikację można pobrać tutaj.
logotypy_araa_wszytkie
AKADEMIA ROZWOJU ANIMACYJNEJ AKTYWNOŚCI – ARAA 2013
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego.
Partnerem projektu jest Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW.
Patronat medialny nad projektem objął portal internetowy Platforma Kultury.
Honorowy patronat nad projektem objął Marszałek Woj. Mazowieckiego Pan Adam Struzik.
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.