Etnografia dla młodej Polonii – relacja z projektu

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego 2021/2022 zaczęłyśmy realizację zdalnych warsztatów etnograficznych wśród dzieci i młodzieży uczących się w szkołach polonijnych na całym świecie. Zajęcia realizowane w ramach projektu “Etnografia dla młodej Polonii” przybliżają uczniom polską kulturę i regiony etnograficzne. Uczymy poprzez zabawę – tańce, śpiewy, opowieści; większość lekcji zakończona jest pracą plastyczną, do której uczestnicy we własnym zakresie przygotowują proste materiały według wcześniej podanej instrukcji. 

Największym zainteresowaniem cieszą się zajęcia związane z poznawaniem regionów etnograficznych – Mazowsza, Kaszub i Kurpi. Chętnie wybierane są także tematy opowiadające o sztuce ludowej i życiu codziennym, np. Cztery pory roku w kulturze ludowej, Stroje ludowe lub Zabawy naszych babć i dziadków. Szkoły wybierają także tematy o etnodizajnie, etnografii Wisły lub postrzeganiu współczesnej wielokulturowości. 

Do tej pory wspólnie z polonijnymi dziećmi tańczyłyśmy, śpiewałyśmy po kaszubsku i kolorowałyśmy łowickie stroje. Z jesiennych liści tworzyłyśmy między innymi obrazki Rusałek, Południc i leśnych borowików. Ciekawe co jeszcze przed nami? 

Nawiązałyśmy kontakt ze szkołą polonijną w Chicago (Polska Szkoła Katolicka im. św. Ferdynanda) i Glasgow (Polska Szkoła) oraz z czterema placówkami na Ukrainie: w Kowlu (Szkoła Polska przy Towarzystwie Kultury Polskiej), Samborze (Towarzystwo Kultury Polskiej SAMBOR), Tarnopolu (Szkoła Języka Polskiego przy Polskim Centrum Kultury i Edukacji im.prof. Mieczysława Krąpca) i Krzemieńcu (Polska Szkoła przy Towarzystwie Odrodzenia Kultury Polskiej). 

Warsztaty będziemy prowadzić do końca października. 

Zadanie realizowane z dotacji Stowarzyszenia Odra-Niemen pochodzącej ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w ramach programu Pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2021. 

logotyp-napis: Stowarzyszenie Odra-Niemen www.odraniemen.org
logotyp z polską flagą i napis Kancelaria prezesa rady ministrów