Etnografia dla najmłodszych jesienią i zimą 2014 – relacja

Zapoznanie z wybranymi elementami polskiej kultury ludowej oraz kultur świata, wspieranie kreatywności, kształcenie postaw otwartości i ciekawości, jak również zachęcanie rodziców/opiekunów do wspólnej pracy z dziećmi oraz popularyzacja etnografii należą do najważniejszych celów zakładanych w projekcie.

Na warsztaty Etnografia dla najmłodszych przychodzimy, w miarę możliwości, od dwóch lat. Dzieci je uwielbiają. W domu mamy całą kolekcję rzeczy zrobionych na zajęciach. W naszej opinii zajęcia są znakomitą okazją do zdobycia wiedzy o kulturze Polski i o innych kulturach, a panująca na nich przyjacielska atmosfera zdecydowanie sprzyja pracy twórczej. Jest to dla nas bardzo ciekawy i wartościowy sposób spędzenia czasu – mówią stali uczestnicy zajęć.

Każde spotkanie rozpoczyna się od krótkiego, merytorycznego (etnograficznego) wstępu, po którym następuje część plastyczna przeznaczona na wspólne tworzenie przez dzieci i dorosłych własnych prac – jesienią i zimą 2014 roku były to m.in. zabawki i wycinanki ludowe, broszki (z syrenami oraz z motywami meksykańskimi), lampiony, światy z opłatka, byśki z ciasta. Wszystkie stworzone prace można było zabrać do domu. Ponadto zorganizowaliśmy spotkania o charakterze etnograficzno-muzycznym, a także zajęcia dla których punktem wyjścia do poznania polskiej kultury ludowej oraz wybranych kultur świata były opowieści.

Jesienią i zimą 2014 przeprowadziliśmy 47 godzin warsztatowych. Zajęcia odbywały się w Pracowni Duży Pokój, a gościnnie również w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży Nr 30 w Warszawie, Miejskiej Bibliotece im. Jana Pawła II w Opolu – Filia nr 7, Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Lewinie Brzeskim oraz filii bibliotecznej w Łosiowie, Muzeum Ziemi Otwockiej, a także w Przedszkolu Nr 6 w Otwocku, Przedszkolu Nasze Dzieci i Przedszkolu Ochronce Sióstr Służebniczek NMP w Warszawie, Szkole Podstawowej w Tyczynie, Warsaw Bauhaus.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z zajęć odbywających się jesienią i zimą 2014 roku.

 

Warsztaty odbywały się w ramach projektu Etnografia dla najmłodszych współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Edn_loga_2014